Je eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen.
De schoolexamens bestaan uit verschillende onderdelen die per vak beschreven worden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

PTA en examenreglement krijg je via school en vind je ook hieronder.

Examenreglement en PTA 2019-2020