Je eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen.
De schoolexamens bestaan uit verschillende onderdelen die per vak beschreven worden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

PTA en examenreglement krijg je via school en vind je ook hieronder.

 

 

PTA 2018-2019

Examenreglement-MBS-VMBO-2018-2019

Examenrooster MBS 2019