De gemengde leerweg is geschikt voor jou als je

  • praktisch bent ingesteld; en
  • met theorie aan de slag wilt; en
  • een vmbo-GL advies hebt

Deze leerweg is qua niveau exact gelijk aan de theoretische leerweg (mavo-niveau). Het verschil is dat je hier ook in een praktijkprofiel Groen of Dienstverlening & Producten examen doet. Daarnaast doe je op deze leerweg examen in een extra vak en dan kun je ervoor kiezen om naar de havo te gaan. Deze leerweg heeft in het examenprogramma zes (?) theoretische vakken, twee praktische keuzevakken én twee modules Groen of Dienstverlening & Producten. Met dit diploma mag je in het mbo instromen in alle richtingen op het hoogst mbo-niveau 4 (waarmee je toegang krijgt tot het hbo).

Bekijk ook onze andere niveaus:
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
Het Groene Lyceum (HGL)

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren