De Melanchthon Business School kan terugzien op een rijke historie. De huidige school is als vmbo-vestiging ‘De Kring’ in 2006 gefuseerd met in totaal 7 andere scholen tot de scholengemeenschap Melanchthon.

 

De wortels van MBS Bleiswijk zijn te herleiden tot de tuinbouwschool ‘De Kring’, die is opgericht in 1948. Dit betekent dat in 2018 de school dus 70 jaar bestaat!

De school heeft een sterke groei doorgemaakt in de periode 2002-2008. Het leerlingaantal bedroeg in deze periode maximaal ca. 800 (!) en het aantal medewerkers steeg tot boven 80. De groei was mogelijk door het toenemend leerlingaantal in de toenmalige ‘3B-gemeenten’: Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs. De Kring was namelijk de enige school voor vmbo met alle leerwegen (inclusief lwoo) in de regio. Als regionaal bekende school met een vanouds vertrouwd onderwijsaanbod van hoge kwaliteit heeft de school jarenlang in de lokale/regionale vmbo-onderwijsvraag kunnen voorzien. De school heeft naast de traditionele licentie voor het profiel Groen tevens het profiel Dienstverlening & Producten in huis. Met de veranderde belangstelling in de regio de afgelopen jaren heeft de school het beroepsgericht programma steeds op moderne en brede manier succesvol kunnen invullen.

Midden jaren negentig van de vorige eeuw is Melanchthon Blesewick in Bleiswijk ontstaan uit de Melanchthon Business School. Met het ontstaan van de nieuwe gemeente Lansingerland in 2007 startte Melanchthon in 2008 een tweede vmbo-school Berkroden in Berkel & Rodenrijs.

 

Moderne school voor vmbo én mbo én Groene Lyceum (vhbo)

Speciaal voor de school is het uitvoeren van beroepsonderwijs voor mbo Groen op De Kring vanaf 2005. Op grond van de behaalde successen is in 2013 de MBS Bleiswijk tevens een officiële regiovestiging van Edudelta Onderwijsgroep geworden.

 

In 2010-2011 is een nieuw onderwijsconcept opgesteld waarin de verbinding vmbo-mbo centraal kwam te staan. Die verbinding is kenmerkend voor de school: leerlingen in het vmbo krijgen direct een perspectief mee voor vervolgopleidingen in het mbo. Ook werd later het Groene Lyceum (vhbo) aan het concept toegevoegd, waardoor een zeer aantrekkelijke alternatieve 6-jarige leerroute ontstond voor  de ‘praktisch ingestelde’ leerling met een gl/havo-niveau naar het hbo.

Het concept voorzag tevens in een intensieve samenwerking met lokale/regionale bedrijven. Het gehele concept werd voorzien met een aantrekkelijke naam: Melanchthon Business School, waarmee de verbinding met de ‘business’ in de regio duidelijk tot uitdrukking komt.  Deze verbinding komt tot uiting in het beroepsgerichte aanbod van de school: behalve groene studierichtingen (plant, dier, watermanagement, onderzoek, bloem, voeding, recreatie, natuur & milieu, design, handel) is er voor de gl-leerlingen ook een brede overkoepelende opleiding gericht op technologie, zakelijke dienstverlening en ict.

In 2015 is de school samen met Melanchthon Berkroden gestart met digitaal onderwijs. Leerlingen werken voor een deel met iPads en bereiden zich voor op deelname aan het vervolgonderwijs en de digitale maatschappij.

 

Vereniging CVO
Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholengemeenschappen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen in de regio. CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen. Daarvoor heeft CVO het expertisecentrum Accent Onderwijsondersteuning.

CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Vanuit een open houding werken we samen met verschillende partners om daarmee ons onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.

Download het CVO visiedocument Bindend en Boeiend