De MBS Bleiswijk is van oudsher een christelijke school. Dat maken we nog steeds dagelijks zichtbaar in de omgang met elkaar.
Dagopeningen en wekelijkse lessen godsdienst / levensbeschouwing behoren tot de basis van ons programma. Hierin staan openheid en respect voor ieders overtuiging centraal. We gaan vredevol en rechtvaardig met elkaar om. Onze school zien wij als een open leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit.

 

Het begint met aandacht

Een van onze belangrijkste opdrachten is om onze leerlingen zich bewust te laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

 

Kleinschalige school

De MBS Bleiswijk is een kleinschalige school. Er zijn natuurlijk schoolregels, we leven immers met veel personen in een relatief kleine ruimte samen. Maar de sfeer op school wordt vooral bepaald door de prettige omgang met elkaar. Door respect voor elkaar krijgt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn. Onze leerlingen ervaren de sfeer in de school als gemoedelijk en ontspannen