iPad-scholing voor ouder(s)/verzorger(s) nieuwe leerlingen schooljaar 2017-2018

 

Uw zoon/dochter is dit schooljaar bij ons op school begonnen. Een groot gedeelte van het onderwijs wordt verzorgd met behulp van de iPad. Tijdens een drietal informatieavonden willen wij u laten zien en ervaren hoe wij de iPad met onze leerlingen gebruiken. Hierbij willen wij u uitnodigen bij een of meerdere van die avonden.

De avonden zijn gepland op woensdag 20 september, woensdag 27 september en woensdag 11 oktober. Aanvang 19.00 uur in ons gebouw aan De Wilgenlei. Hieronder een korte uitleg over de inhoud van de avonden.

 

Woensdag 20 september – Mediawijsheid

Mediawijsheid is belangrijk, omdat kinderen en pubers op internet en sociale media worden blootgesteld aan allerlei risico’s. Bijvoorbeeld als zij via sociale media persoonlijke informatie over zichzelf en anderen delen. Of als zij op internet in aanraking komen met schokkende beelden.

Scholen en ouder(s)/verzorger(s) hebben een rol om leerlingen mediawijs te maken, zodat ze op een verantwoorde en veilige manier internet en sociale media gebruiken, zich bewust zijn van risico’s en weten hoe ze daarmee om moeten gaan.

 

Woensdag 27 september – Knoppencursus

Tijdens deze avond zullen we de basisvaardigheden op de iPad bespreken. Allerlei vragen over verschillende programma’s en mogelijkheden komen op deze avond aan de orde.

 

Woensdag 11 oktober – Leer- en lesmateriaal

Op deze avond zullen we inzoomen op de leer- en lesmethoden die onze leerlingen gebruiken. Uiteraard zal u ook worden uitgedaagd opdrachten te maken en in te leveren.

 

Om tijdens de bijeenkomsten optimaal mee te kunnen doen is het van belang dat u de iPad van uw zoon/dochter meeneemt. Met de daarbij behorende gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

U kunt zich hier  opgeven voor een of meerdere avonden.

 

Namens de directie van de Melanchthon Business School,

Daniël Honders en Arjan van ‘t Land