Deze leerweg is voor jou geschikt als je:

  • praktisch bent ingesteld; en
  • met theorie aan de slag wilt; en
  • een vmbo-kader advies hebt

Deze leerweg heeft in het examenprogramma vijf theoretische vakken, vier praktische keuzevakken én het praktijkprofiel Groen of Dienstverlening & Producten. Met dit diploma mag je in het mbo instromen in alle richtingen op niveau 3 of 4.

Bekijk ook onze andere niveaus:
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)
Gemengde leerweg (GL)
Het Groene Lyceum (HGL)

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren