Op Melanchthon Business School staan de leerling en zijn of haar leerproces centraal. Leren en studeren gaan gemakkelijker als de schoolzaken goed geregeld zijn, de sfeer in de school gezellig is en leerlingen dus graag naar school komen. De school luistert graag naar de ideeën en meningen van leerlingen over de schoolorganisatie en een goede sfeer op school.
Daarom heeft het Leerlingenparlement een belangrijke plaats binnen de MBS.
Het Leerlingenparlement bestaat uit vertegenwoordigers van alle klassen. Er worden onderwerpen besproken die de leerlingen zelf naar voren brengen. Ook kan de schoolleiding het Leerlingenparlement vragen om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen in de schoolorganisatie.
Zo heeft het Leerlingenparlement een belangrijke rol gespeeld in het proces van de prachtige nieuwbouw van onze school.
Het Leerlingenparlement vergadert 3 a 4 keer per jaar en de besproken onderwerpen worden teruggekoppeld naar de leerlingen, de schoolleiding en de andere medewerkers.
Vragen over het Leerlingenparlement kunnen gesteld worden aan de voorzitter: Dennis ven der Meer uit 4C [email protected] of aan de begeleider van het leerlingenparlement mevr. W. van Vliet [email protected]

 

MR
Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door en uit de leerlingen. Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door een of meer personeelsleden en kunnen zijn vertegenwoordigd door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kunt u terecht op deze pagina.
MBS is vertegenwoordigd door de heer E. van der Ven [email protected]