VMBO

Het vmbo bestaat uit vier ‘leerwegen’ die aansluiten op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL).

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een vierjarige beroepsgerichte opleiding.

Met het diploma vmbo-bbl en vmbo-kbl zijn mbo-opleidingen op niveau 2 en 3 en soms op niveau 4 mogelijk. Na het vmbo-gl kan een leerling instromen in havo 4 of starten met een van de vele mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. In Nederland stroomt ca. 90 % van de leerlingen vmbo door naar het mbo op Regionale Opleidingscentra (ROC) of Agrarisch Opleidingscentra (AOC).

beroepskolom

Onderbouw

In de onderbouw kent de MBS Bleiswijk 4 soorten klassen: bbl lwoo, bbl/kbl en kbl/gl en vhbo (Groene Lyceum).

Aan het einde van de onderbouw in het tweede leerjaar wordt het definitieve niveau (BBL, KBL of GL) bepaald. Dit geldt niet voor het vhbo of Groene Lyceum: deze leerlingen blijven gedurende de gehele opleiding in deze leerroute.

In de onderbouw volgen de leerlingen op de MBS verschillende vakken, waaronder ook de Talenten. In het programma en lessentabel is evenwicht tussen theorie en praktijk voor de leerlingen.

Via de Talenten in de onderbouw maken de leerlingen op een uitdagende en praktische manier kennis met de verschillende beroepsgerichte keuzepakketten in de bovenbouw.

 

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Na het vmbo-bbl kan een leerling starten met een van de vele mbo-opleidingen. De kaderberoepsgerichte  leerweg bereidt voor op de medewerkerspleidingen niveau 2 in het mbo.

vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Na het vmbo-kbl kan een leerling starten met een van de vele mbo-opleidingen. De kaderberoepsgerichte  leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

vmbo gemengde leerweg (GL)

Na het vmbo-gl kan een leerling instromen in havo 4 of starten met een van de vele mbo-opleidingen. De gemengde leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

GL is evenveel waard als TL

 

 

MBS Bleiswijk biedt naast de verplichte vakken een zesde extra theorievak aan. Daardoor biedt het behaalde GL diploma dezelfde rechten en doorstroommogelijkheden als een TL (mavo) diploma.

Voorbereiding Havo

Voor leerlingen die willen doorstromen naar het Havo bieden we extra stof en lessen aan.

De lessentabel van alle leerjaren is hier te vinden:
Lessentabel Melanchthon Business School

Beroepsgericht vak BL, KL in bovenbouw

In leerjaar 3 en 4 start het beroepsgerichte vak GD&P (Groen, Dienstverlening & Producten).
Ervaringen tijdens de beroepsgericht vak binnen en buiten school, in bedrijven en/of instellingen, ondersteunen de beroepskeuze van de leerling.
De keuzepakketten in de bovenbouw zijn verbonden met de Talenten in de onderbouw.
Tijdens de lessen komen alle onderwerpen die belangrijk zijn voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CSPE) aan bod.

Opbouw examen GD&P

Het centraal examen voor GD&P bestaat uit twee onderdelen. Iedere BL- en KL-leerling doet examen in het profiel Groen. Dit bestaat uit 4 zogenaamde profielmodulen, die elk inzoomen op verschillende thema’s van de sector Groen. Bijvoorbeeld zorg en voeding (voor mens en dier) en vergroening stedelijke omgeving. De lessen hiervoor worden in de bovenbouw in leerjaar 3 en 4 gegeven.

Daarnaast moet iedere leerling schoolexamen doen in 4 keuzevakken.

De keuzevakken worden aangeboden in één van de keuzepakketten. Deze keuzepakketten in de bovenbouw zijn verbonden met de talenten uit de onderbouw.

Ieder keuzepakket op de MBS Bleiswijk bestaat dus uit 4 keuzevakken, te weten:

 • Water
 • Ondernemen
 • Een groen keuzevak, afhankelijk van het gekozen keuzepakket
 • Een vrij keuzevak

Het keuzevak Water wordt in klas 3 en 4 via een projectweek aangeboden. Het vrije keuzevak wordt in de eerste periode van leerjaar 4 aangeboden. Vanaf 2019 geldt voor klas drie dat dit in de tweede en de derde periode aangeboden wordt, dit geldt ook voor het keuzepakket.

De leerlingen worden steeds ondersteund bij hun keuze door de vakdocenten GD&P en natuurlijk door de mentor. Ook zijn er informatie-avonden voor de ouders over dit onderwerp.

Wisselen van keuzepakket

Gekozen keuzepakketten kunnen worden herzien aan het einde van de tweede periode. De voorwaarde is dan wel dat de leerling extra werk uitvoert voor het nieuw gekozen keuzepakket.

Doorstroom mbo

De keuzepakketten sluiten ook aan op de groene mbo-opleidingen die onze school biedt. Omdat de leerlingen van de BL- en KL-klassen de vakmanschapsroute volgen, biedt het volgen van een keuzepakket de mogelijkheid om versneld één van deze groene mbo-opleidingen te behalen.

Uiteraard blijft het voor leerlingen steeds mogelijk om na klas 4 naar iedere andere mbo-opleiding te gaan.

Toelichting Keuzepakketten (en keuzevakken) BL en KL

 

 

Kunst & lifestyle – bestaat uit de keuzevakken: ‘Water’, een vrij keuzevak, ‘Groene vormgeving en styling’ en ‘Ondernemen’. Hierbij leer je diverse technieken voor bloemschikken. Heel regelmatig ga je met een bloemstuk naar huis. Verder gaan we aan de slag met vormgeven, etaleren en interieurstyling. De theorie gaat over onderwerpen als kunstgeschiedenis, kleurenleer, etaleren en ontwerpen.

Bij ondernemen ga je aandacht besteden aan: een marketingplan maken, een (eenvoudig) financieel plan maken en jezelf als ondernemer beschrijven. Dit deel van het keuzepakket wordt gegeven in samenwerking met het vak economie.

Dier & natuur 1 – bestaat uit de keuzevakken: ‘Water’, een vrij keuzevak, ‘Het houden van dieren’ en ‘Ondernemen. Uiteraard gaat dit over de verzorging van dieren, maar ook over zaken als dierenwelzijn, huisvesting en kennis van rassen. Er hoort natuurlijk ook een stuk theorie bij.

Bij ondernemen ga je aandacht besteden aan: een marketingplan maken, een (eenvoudig) financieel plan maken en jezelf als ondernemer beschrijven. Dit deel van het keuzepakket wordt gegeven in samenwerking met het vak economie.

Dier & natuur 2 – bestaat uit de keuzevakken: ‘Water’, een vrij keuzevak, ‘Groei en oogst’ en ‘Ondernemen’. We gaan onder andere een proef opzetten om uit te vinden wat planten nodig hebben om te groeien. Verder leer je van alles over kwaliteit leveren en beoordelen en een flink deel zal gaan over logistiek. We zullen zeker enkele bedrijven gaan bezoeken.

Bij ondernemen ga je aandacht besteden aan: een marketingplan maken, een (eenvoudig) financieel plan maken en jezelf als ondernemer beschrijven. Dit deel van het keuzepakket wordt gegeven in samenwerking met het vak economie.

 

De jonge onderzoeker – bestaat uit de keuzevakken: ‘Water’, een vrij keuzevak, ‘Tuinontwerp & aanleg’ en ‘Ondernemen’. Steek jij dus graag je handen uit de mouwen, dan is dit goede keuze voor jou. Je gaat aan de slag met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een tuin, maar ook met technische zaken als het verwerken van hout, grond en bodemonderzoek, werken met tuin- en parkmachines en landmeetapparatuur.

Bij ondernemen ga je aandacht besteden aan: een marketingplan maken, een (eenvoudig) financieel plan maken en jezelf als ondernemer beschrijven. Dit deel van het keuzepakket wordt gegeven in samenwerking met het vak economie.

Sport & recreatie – bestaat uit de keuzevakken: ‘Water’, een vrij keuzevak, ‘Werken in tuin en landschap’ en ‘Ondernemen’.

Voor buitenmensen en regelaars. Bij dit keuzevak leer je van alles over bijvoorbeeld het onderhouden van sportvelden en recreatievoorzieningen. Verder ga je aan de slag met organiseren van een recreatieve (sport)activiteit.

Bij ondernemen ga je aandacht besteden aan: een marketingplan maken, een (eenvoudig) financieel plan maken en jezelf als ondernemer beschrijven. Dit deel van het Talent wordt gegeven in samenwerking met het vak economie.

Vrije keuzevakken BL en KL

Een vrij keuzevak gaat alleen door wanneer er voldoende aanmeldingen voor zijn.

·         Voeding en beweging Ondersteunen bij activiteiten op het gebied van gezonde leefstijl. Zoals gezonde voeding bereiden.

·         Organiseren van een activiteit Met een groepje een activiteit plannen, organiseren en ook in de praktijk uitvoeren voor bijvoorbeeld een basisschool, bedrijf of verzorgingstehuis.

·         Schoonheidsbehandeling haar en gezicht Eenvoudige hand-, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij klanten in een kapsalon of schoonheidssalon.

·         Robotica – Eenvoudige schakelingen bouwen en eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren. Excursies in de berroepspraktijk

·         Voorkomen van ongevallen en EHBO – Ongelukken leren voorkomen en eerste hulp bieden wanneer er toch iets mis is gegaan. Dit keuzevak leidt op voor een ‘school-EHBO-certificaat’ 

           Werken in Tuin en landschap – Onderhouden van tuinen en parken waarbij de nadruk ligt op het omgaan met gereedschappen en machines.

 

 

Beroepsgericht vak GL in bovenbouw

In leerjaar 3 en 4 is het beroepsgerichte vak vorm gegeven in GD&P (Groen, Dienstverlening & Producten). Ervaringen tijdens het beroepsgerichte vak binnen én buiten school,  in bedrijven en instellingen, ondersteunen de beroepskeuze van de leerling.

Tijdens de lessen komen alle onderwerpen die belangrijk zijn voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CSPE) aan bod.
Leerlingen moeten kiezen waarin zij hun schoolexamen willen afleggen aan het einde van 3e leerjaar.

Opbouw examen GD&P

Iedere GL-leerling doet examen in het profiel Groen óf in het profiel D&P. De keuze hiervoor vindt zoals gezegd aan het einde van 3e leerjaar plaats. Mentoren en vakdocenten GD&P begeleiden de leerlingen bij deze keuze.   In het 4e leerjaar volgen de leerlingen lessen in de twee profielmodulen van het gekozen profiel (D&P óf Groen)

Voor het profiel D&P zijn dit:

 • Een activiteit kiezen voor een opdrachtgever
 • Een multimediaal product maken

Voor het profiel Groen zijn dit:

 • Tussen productie en verkoop
 • Vergroening stedelijke omgeving

Daarnaast is het verplicht voor iedere leerling schoolexamen in 2 keuzevakken af te leggen.

Voor elke leerling uit klas 3 en 4 wordt het keuzevak ’Water’ aangeboden in een projectvorm. In zowel klas 3, als klas 4 vindt er een projectweek plaats met het thema water, waardoor de eindtermen van dit keuzevak worden afgesloten.

In periode 2 van leerjaar 3 heeft de leerling een vrije keuze uit de volgende keuzevakken:

 • Robotica (uit het profiel D&P)
 • Groene vormgeving en styling (uit het profiel Groen)
 • Het houden van dieren (uit het profiel Groen)
 • Groei en oogst (uit het profiel Groen)
 • Tuinontwerp & aanleg (uit het profiel Groen)
 • Werken in tuin en landschap (uit het profiel Groen)

Belangrijk om te vermelden is dat de keuze voor welk keuzevak dan ook, geen gevolgen heeft voor de definitieve keuze tussen Groen en Dienstverlening en Producten aan het einde van klas 3.

Doorstroom mbo

De keuzepakketten sluiten ook aan op de groene mbo-opleidingen die onze school biedt. Als uw zoon/ dochter dus een groene mbo-opleiding wil volgen aan onze school, is het verstandig in leerjaar te kiezen voor een groen keuzevak, in die bepaalde richting.

Toelichting keuzevakken GL:

 

 

Robotica:

Hierbij staat het nadenken over technische mogelijkheden centraal. We gaan programmeren, zowel real- life en op de computer. Verder gaan we stilstaan bij de werking van allerlei technische apparaten, maar ook denken we na over hoe we de werking kunnen optimaliseren.

Groene vormgeving en styling:

Hierbij leer je diverse technieken voor bloemschikken. Heel regelmatig ga je met een bloemstuk naar huis. Verder gaan we aan de slag met vormgeven, etaleren en interieurstyling. De theorie gaat over onderwerpen als kunstgeschiedenis, kleurenleer, etaleren en ontwerpen.

Het houden van dieren:

Uiteraard gaat dit over de verzorging van dieren, maar ook over zaken als dierenwelzijn, huisvesting en kennis van rassen. Er hoort natuurlijk ook een stuk theorie bij.

Groei en oogst:

We gaan onder andere een proef opzetten om uit te vinden wat planten nodig hebben om te groeien. Verder leer je van alles over kwaliteit leveren en beoordelen en een flink deel zal gaan over logistiek. We zullen zeker enkele bedrijven gaan bezoeken.

 Tuinontwerp & aanleg:

Steek jij dus graag je handen uit de mouwen, dan is dit goede keuze voor jou. Je gaat aan de slag met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een tuin, maar ook met technische zaken als het verwerken van hout, grond en bodemonderzoek, werken met tuin- en parkmachines en landmeetapparatuur.