Melanchthon Business school vindt dat leerlingen, ouders en de school samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de leerling. Betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is daarbij van groot belang. De school ziet graag dat de ouders hun kind goed begeleiden bij alle schoolse zaken en contact onderhouden met de mentor.

De school organiseert kennismakingsavonden, informatieavonden en leerling-ouder mentor/docent gesprekken voor elk leerjaar en vindt de aanwezigheid van de ouders hierbij erg belangrijk.

Daarnaast stelt de school de ideeën en meningen van ouders over schoolzaken op prijs. De school nodigt de ouders 3 á 4 keer per jaar uit deel te nemen aan ‘Thema-avonden’ of panelgesprekken in het kader van de Ouderklankbordgroep. U krijgt voor deze avonden een uitnodiging via de mail en de data worden in de agenda op de website vermeld.

Ouders die vragen hebben over de ouderklankbordgroep kunnen zich richten tot mevr. W. van Vliet, [email protected] of telefonisch op dinsdag en donderdag na 16.00 uur op school.

 

MR

Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door en uit de leerlingen. Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door een of meer personeelsleden en kunnen zijn vertegenwoordigd door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kunt u terecht op deze pagina.

MBS is vertegenwoordigd door de heer E. van der Ven [email protected].