Overgangsnormen
Doorstroom van klas 1 naar klas 2 is in principe drempelloos. Het eindrapport
is meer een voortgangsrapport. Leerlingen kunnen wél van niveau veranderen
door bijvoorbeeld langdurige absentie, of gebrek aan motivatie en inzet. HGL-Leerlingen kunnen wél uit de versnelde route worden gehaald en in de reguliere route worden geplaatst. Dit kan wanneer er een onvoldoende is in één van de vakken waarin ze vervroegd examen doen (Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en groen) of zoals bij regulier door bijvoorbeeld langdurige absentie, of gebrek aan motivatie en inzet. Uiteindelijk beslist de docentenvergadering hierover.

Van klas 2 naar klas 3
Voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg
gelden de volgende overgangsnormen: bevorderen met maximaal 2 onvoldoende punten. Het totale aantal punten voor Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 18 zijn. Een 5 is één onvoldoende punt, een 4 telt voor twee onvoldoende punten en zo verder. HGL-Leerlingen worden bevorderd naar leerjaar 3HGL met maximaal 2 onvoldoende punten. De docentenvergadering besluit uiteindelijk of een leerling wel of niet overgaat.

Van klas 3 naar klas 4
Voor alle leerwegen geldt dat er wordt bevorderd met maximaal 2 onvoldoende
punten in het (examen)pakket. In totaal mogen er maximaal 3 onvoldoende punten
op het rapport staan. Van een niet gekozen vak, mag 1 onvoldoende punt in mindering worden gebracht. Wanneer bij een HGL-Leerling voor één van de examens een onvoldoende is gehaald zal er een gesprek plaatsvinden met ouders. Hierin zal worden besproken wat de beste route zal zijn voor de leerling met de grootste kans van slagen in leerjaar 4.

Aandachtspunten
• Om toegelaten te worden tot het centraal eindexamen van een vak, moet een leerling
het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van dat vak afgerond hebben.
• Eén van de exameneisen is dat het gemiddelde van de cijfers van de centrale examens
tenminste een 5,5 moet zijn.
• Voor alle klassen en leerwegen geldt dat de docentenvergadering beslist bij
meer dan het toegestane aantal onvoldoende punten. Er wordt dan altijd
gekeken naar houding, inzet en motivatie van de leerling.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren