Overgangsnormen

Doorstroom van klas 1 naar klas 2 is in principe drempelloos. Het eindrapport is meer een voortgangsrapport. Leerlingen kunnen wél van niveau veranderen door bijvoorbeeld langdurige absentie, of gebrek aan motivatie en inzet. Uiteindelijk beslist de docentenvergadering hierover.

 

Van klas 2 naar klas 3

Voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg gelden de volgende overgangsnormen:
Bevorderen met maximaal 2 onvoldoende punten. Het totale aantal punten voor Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 18 zijn.

Als een leerling uit de kaderberoepsgerichte leerweg ( BL/KL klas)  wil overstappen naar de gemengde leerweg, moet er voor Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, nask 1, economie en aardrijkskunde minimaal een 6 behaald zijn op GL-niveau. De leerling heeft dan al lesstof en toetsen op GL-niveau aangeboden gekregen.

 

Van klas 3 naar klas 4

Voor alle leerwegen geldt dat er wordt bevorderd met maximaal 2 onvoldoende punten in het (examen)pakket. In totaal mogen er maximaal 3 onvoldoende punten op het rapport staan.
Van een niet gekozen vak, mag 1 onvoldoende punt in mindering worden gebracht.

 

Aandachtspunten:

Voor leerjaar 3 en 4 geldt dat alle onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting naar behoren moeten zijn vervuld.
De nieuwe exameneisen geven aan dat een leerling voor het Centraal Eindexamen minstens een 5.5 moet halen!
Aan het eind van klas 3 is er een gecoördineerde proefwerkweek, in klas 1 en 2 zijn geen toetsperiodes.
Voor alle klassen en leerwegen geldt dat de docentenvergadering beslist bij meer dan het toegestane aantal onvoldoende punten.
Er wordt dan altijd gekeken naar houding, inzet en motivatie van de leerling.