Algemene directie Melanchthon
Algemeen directeur: dhr. drs. N. van den Eijkel MME
Directeur onderwijs: mw. drs. G.A. Schmidt
Directeur bedrijfsvoering: dhr. ing. P.A. Zweekhorst

Organisatie Melanchthon Business School
Directeur: dhr. drs. C. de Jong [email protected]l
Adjunct-directeur: dhr. A.A. Molenaar [email protected]

Afdelingshoofd onderbouw:
Mevr. C. Heetland [email protected]

Afdelingshoofd bovenbouw:
Mevr. M. van Eck [email protected]
Dhr. J. Speksnijder [email protected]

Decanaat:
Mevr. T. Rademaker [email protected]

Stagecoördinator:
Dhr. M. Dijkmans [email protected]

Overige functies:
LWOO: Dhr. F. Verschoor [email protected]
LWT-coördinator: mevr. P. de Schrijver [email protected]
MBO-coördinator: dhr. J. Speksnijder [email protected]
Ondersteuningscoördinator: Dhr A.Bak [email protected]
Remedial teacher: mevr. J.Rothuizen [email protected]
Schoolmaatschappelijk werk: mevr. T. Kleerekoper  [email protected]
Vertrouwenspersoon: mevr. J. Rothuizen [email protected]