Small Business, wat is jouw keuze?

Wij willen graag dat je op onze school ontdekt wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Onze Small Business kan je daarbij helpen. In klas 1 maak je kennis met alle business-programma’s; Recreatie & Vrije Tijd, Dier & Natuur, Tech & Media en Kunst & Design. En terwijl je daar mee bezig bent ontdek je dan wat jij leuk vindt, waar je goed in bent en wat je wel wil of misschien juist niet. Tegelijkertijd ontwikkel je je competenties zoals bijvoorbeeld samenwerken, overleggen, presenteren, plannen, enz. Alles wat je in je verdere schooltijd, maar ook als je later gaat werken, goed kunt gebruiken.

In klas 2 kies je twee keer zelf een programma. Tijdens deze Business-programma’s wordt nu meer aandacht besteed aan wat je hier later mee kunt doen. Je gaat op bedrijfsbezoek of organiseert zelf een gerichte activiteit. De ervaringen die je opdoet leg je vast in je Schoolloopbaandossier. Dit is een portfolio dat je je hele schoolcarriëre meeneemt.

In de bovenbouw ga je verder met de Big Business; je gaat aan de slag met de keuzepaketten van de sectorvakken Groen en Dienstverlening & Producten.
Hierin komen modules en keuzevakken voor die een verbinding maken met de Small Business uit de onderbouw.(doorlopende leerlijn)