Op de MBS vinden we het belangrijk dat je ‘digitaal vaardig’ wordt opgeleid. Sinds 2016 werken we naast boeken met een iPad. Dit ‘device’ helpt je om op je eigen tempo en niveau te werken. Digitale leermiddelen zijn ook bij uitstek geschikt voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Dit betekent niet dat je tijdens een schooldag alleen maar bezig bent op de iPad. We blijven andere didactische werkvormen gebruiken voor het aanleren van kennis, vaardigheden en gedrag. Daarnaast zijn er ook vakken die nog gebruik maken van (werk)boeken of schriften.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren