Op de MBS vinden we het belangrijk dat je ‘digitaal vaardig’ wordt opgeleid. Sinds 2016 werken we naast boeken met een iPad. Dit ‘device’ helpt je om op je eigen tempo en niveau te werken. Digitale leermiddelen zijn ook bij uitstek geschikt voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Dit betekent niet dat je tijdens een schooldag alleen maar bezig bent op de iPad. We blijven andere didactische werkvormen gebruiken voor het aanleren van kennis, vaardigheden en gedrag. Daarnaast zijn er ook vakken die nog gebruik maken van (werk)boeken of schriften.

Waarom een device?

In het cursusjaar 2015-2016 zijn we in het cluster vmbo Lansingerland (Melanchthon Berkroden en Melanchthon Business School) gestart met het inzetten van de iPad in ons onderwijs. Voordat wij tot deze keuze zijn gekomen hebben wij uitvoerig onderzoek gedaan.

Daarvoor hebben wij onszelf een aantal vragen gesteld:

  • Wat is het doel van het inzetten van digitaal lesmateriaal in ons onderwijs?
  • Heeft het inzetten van digitaal lesmateriaal een meerwaarde voor onze leerlingen?
  • Welke digitale leermiddelen moeten we dan inzetten en voor welk device moeten we kiezen?

Wij zijn overtuigd dat het gebruik maken van digitale leermiddelen van meerwaarde is voor onze leerlingen. Het inzetten van digitaal lesmateriaal is bij uitstek geschikt voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Dit betekent niet dat onze leerlingen tijdens een schooldag alleen maar bezig zijn op de iPad. Andere didactische werkvormen zullen wij blijven gebruiken voor het aanleren van kennis, vaardigheden en gedrag.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren