Te laat komen
Leerlingen die te laat zijn, moeten altijd hun rode kaart laten aftekenen bij de administratie vóór ze naar de les gaan. Bij binnenkomst van het lokaal wordt hun kaart gecontroleerd door de vakdocent. In de onderbouw mag een leerling 3 keer te laat komen, voordat hij/zij zich om 8.00 uur ’s ochtends moet melden bij de administratie; een leerling uit de bovenbouw meldt zich direct de volgende dag om 8.00 uur.

Ziek – en betermelden
Alle (ziek)meldingen op de dag zelf, kunt u telefonisch tussen 08.00 en 08.30 uur doorgeven aan de administratie van de Business school.
Tel: 010 – 521 28 22
Bij langdurige ziekte verzoeken wij u deze ziekmelding na 2 dagen telefonisch te herhalen.
De leerling wordt door ouders telefonisch of via een briefje weer beter gemeld op de dag dat hij/zij weer naar school komt.

Download hier de Absentie briefjes MBS