Bovenbouw vwo op Melanchthon Schiebroek

In de bovenbouw van het vwo op Melanchthon Schiebroek willen we jou kwalitatief goed en eigentijds onderwijs laten volgen; natuurlijk streven we hierbij naar zo goed mogelijke resultaten. Wij bieden kansen en keuze-mogelijkheden (ook maatwerk) om je talenten zo goed mogelijk uit te dagen en te ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je je ook als persoon breed ontwikkelt in je jaren op Melanchthon. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat kan ik voor anderen betekenen? zijn vragen waar je je in verdiept om na vwo 6 klaar te zijn om de maatschappij in te gaan. Jong Leiderschap speelt hierin in de bovenbouw van het vwo in toenemende mate een rol zodat je zelfstandig en verantwoordelijk met de invulling van je schooltijd leert om te gaan. Je zet een aantal keren per jaar je eigen plan van aanpak op papier. Leerlingen praten mee over belangrijke zaken binnen de school bijvoorbeeld in klankbordgroepen en in de medezeggenschapsraad.

Als je Gymnasium-leerling bent volg je in de bovenbouw Latijn en/ of Grieks en neem je deel aan de speciale activiteiten voor Gymnasiasten zoals de jaarlijkse Klassieke Dag. Gymnasiasten kunnen in klas 4 kiezen voor de studiereis naar Rome en in klas 5/6 is er de 2-jaarlijkse Griekenlandreis.

In onze bovenbouw bieden wij een aantal bijzondere examenvakken aan die je lang niet op elke school kan kiezen: filosofie, maatschappijwetenschappen, BSM (bewegen, sport en maatschappij), muziek en tekenen. Ook kan je het CAE-certificate (Camebridge Engels) halen.

Elk jaar is er een (toenemend) aantal leerlingen dat vakken volgt in een hoger leerjaar en vervolgens versneld examen doet. Ook kan je als je meer aankan een extra keuzevak volgen.

Naast de lessen in de door jou gekozen profiel- en keuzevakken zijn er regelmatig vak- en buitenlesactiviteiten, projecten en excursies zoals bijvoorbeeld Open Podium, kersttoneel, sporttoernooien, debatwedstrijden, deelname aan Olympiades, theaterbezoek, schoolfeesten, kerstdiner, acties voor het goede doel.

 

Wat zeggen vwo-leerlingen zelf over onze school?

  • “Melanchthon is een school waar je kan zijn zijn en worden wie je wil. Het is een school waar je goed wordt begeleid. Maar ook een school waar je vrij bent en je eigen plek hebt.”
  • “De sfeer, de leerlingen en het contact tussen ons en de leraren vond ik ech supergoed. School is nooit leuk, maar op Melanchthon krijg je veel mogelijkheden en wordt er echt gekeken naar wat je kan en wil.”
  • “Les en een diploma hadden we overal in Rotterdam kunnen krijgen, dat is niet het punt. Maar de ruimte, de plaats voor ontwikkeling en zelfontplooiing die deze school mogelijk maakt is maximaal. Dat is bijzonder voor een school.”
  • “Ik heb een hele fijne tijd gehad op Melanchthon; ik heb mijzelf kunnen ontwikkelen tot wie ik echt ben.”