In de brugklas worden de leerlingen geplaatst in een gymnasiumklas, een atheneumklas, een havo/vwo-klas of een havo-klas.

Onze brugklasleerlingen volgen bijna alle lessen in hun eigen brugklasgebouw. Alleen de sportlessen, de muzieklessen en de kunstlessen worden gevolgd in ons vernieuwde hoofdgebouw.

Het eerste jaar hebben onze brugklassers alleen met leeftijdgenoten les in een vertrouwde omgeving. Het brugklasgebouw heeft een eigen fietsenstalling en schoolplein. Ook is er voor de brugklassen een eigen afdelingshoofd en coördinator. Zo wennen leerlingen in een rustig tempo aan het leven op de middelbare school.