Melanchthon Schiebroek 8.8 Voor Geluk

Onze school staat al decennia lang voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Een citaat uit de ‘Intentieverklaring van Melanchthon Schiebroek’ (1993) luidt:

Docenten willen de jonge mens op zijn weg zo begeleiden en stimuleren dat hij steeds beter in staat en bereid is te bepalen waar hij zijn krachten wil inzetten om aan de verantwoordelijkheid van de mens, deze aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en ten bate van alle medeschepselen, op persoonlijke wijze gestalte te geven.

Een wellicht wat gedateerde tekstregel maar nog steeds een actuele, diepe ambitie van de medewerkers van onze school. Omdat we geloven dat dit bijdraagt aan het Geluk van onze leerlingen.

Onze school bouwt aan haar onderwijs en haar toekomst. Een continue proces dat met de nieuwbouw van ons brugklasgebouw (2008) en de recente renovatie opnieuw een impuls geeft aan het onderwijsvernieuwingsproces. Met onze accenten op Sport en Kunst, voor een goede fysieke en mentale balans, dagen we leerlingen uit het beste uit zichzelf en anderen te halen om een grote of kleinere rol van betekenis te spelen binnen Rotterdam en daarbuiten.