Introductiedag

Het schooljaar begint met een introductiedag waarop de nieuwe havo-4 leerlingen kennis kunnen maken met hun mentor, enkele van hun docenten en, voor sommigen, een nieuw gebouw.

In havo-4 komen verschillende leerlingen samen: niet alleen vanuit onze eigen havo-3 en mavo-4, maar ook van andere scholen uit de buurt.

Studiereizen

In de week voor de herfstvakantie vinden de buitenlandse studiereizen plaats. Tijdens deze studiereizen leren leerlingen, docenten en mentoren elkaar beter kennen. De leerlingen profiteren hier het hele jaar van en voelen zich hierdoor sneller thuis. Onze ervaring is dat leerlingen daardoor ook beter gaan presteren. Daarnaast is het voor leerlingen vaak een ervaring waar ze het jaren later nog over hebben.

Instroom in havo-4

Wanneer een leerling wil instromen in havo-4, zijn er criteria waaraan de leerling moet voldoen. Hieronder vindt u hier informatie over.

Doorstroom naar Havo 4 of Vwo 5

Contactpersoon

mw. ir. A. Sturms-Veltman, emailadres: [email protected]