Keuzementor

Het schooljaar begint met het kiezen van een mentor, elke leerling mag nu zelf zijn begeleider kiezen. Het voordeel hiervan is dat de leerling zijn mentor al kent en er dus sneller een vertrouwensband kan zijn.

Eindexamen

Anders dan voorgaande jaren heeft het schooljaar drie periodes. In de laatste periode doet de leerling eindexamen in het gekozen profiel.

Aan het einde van de havo beschikken havo-leerlingen over voldoende kennis en vaardigheden en zijn ze klaar voor een vervolgopleiding. De meeste leerlingen stromen door naar het HBO. Eventueel is een doorstroom naar vwo-5 mogelijk.

Hieronder vindt u de normen voor de doorstroom van Havo-5 naar Vwo-5.

Doorstroom naar Havo 4 of Vwo 5

Contactpersoon

de heer drs. H. Wiegand, emailadres: [email protected]