Iedere leerling op Melanchthon Schiebroek krijgt gedegen begeleiding en ondersteuning, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We vinden wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid moet nemen.

Alle leerlingen worden in de brugklas gescreend op dyslexie. Komt later aan het licht dat een leerling dyslectisch is, dan wordt dit op individuele basis aangepakt via het zorgteam.

Binnen Melanchthon is een protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen opgesteld. Dit protocol kunt u hieronder downloaden.

protocol medisch handelen en medicijngebruik 2015

Contactpersonen

  • Elke klas heeft een mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De mentor kan zo nodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

  • De decaan of beroepskeuzeadviseur ondersteunt de studie- en beroepskeuze.

  • De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. In het Zorgplan Schiebroek 2015-2016 vindt u uitgebreide informatie over ons zorgbeleid.

  • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. Onze vertrouwenspersonen zijn drs. M.P. Vrijhof en mw. drs. E.L.G.J. Wiering (hoofdvestiging), mevrouw I. Immink (brugjaar).

  • Drie schoolcontactpersonen – met een Marokkaanse, Turkse en Kaapverdische achtergrond – springen bij als de taal een probleem is in de contacten tussen ouders en school. Ze ondersteunen ook de begeleiding van leerlingen.

  • We hebben een schoolmaatschappelijk werker mevrouw C. Oosterling.  Zij beschikt over de deskundigheid om leerlingen verder te helpen wanneer de mentor of teamleider de problemen niet op kan lossen. Zo nodig verwijst zij door. Elke avond zit een schoolmaatschappelijk werker online op www.helpff.nl/. Via deze site kunnen leerlingen ook anoniem chatten.

  • De schoolarts is te bereiken via het schoolartsencentrum, Ganzerikplein 48, 3053 EA Rotterdam, telefoon 010 4444607.