Melanchthon Schiebroek heeft klankbordgroepen per leerjaar en/of afdeling met vertegenwoordigers uit verschillende klassen. De klankbordgroepen overleggen regelmatig met de afdelingshoofden van havo en vwo.

Medezeggenschapsraad

Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door en uit de leerlingen. Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden en kunnen zijn vertegenwoordigd door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijs ondersteunend personeel is vertegenwoordigd.

Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kunt u terecht op deze pagina.