Op Melanchthonscholen mogen geen geneesmiddelen verstrekt en ook geen medische handelingen worden verricht. Leerlingen die geneesmiddelen gebruiken moeten er zelf voor zorgen dat zij die bij zich hebben en dat zij deze op tijd innemen. Ook als zij medische handelingen nodig hebben, moeten zij die zelf uitvoeren, met uitzondering van eerste hulp zoals hieronder beschreven.

Wat als een kind ziek wordt op school?

Het komt regelmatig voor dat een leerling op school last krijgt van buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid of zich anderszins niet lekker voelt. In dit geval maken de mentor/coach van de leerling en/of een andere medewerker van de school een inschatting van de ernst van de ziekte. Is het noodzakelijk dat de leerling naar huis gaat en zo ja, kan de leerling dan alleen of niet? Wanneer er gekozen wordt voor naar huis gaan wordt er altijd contact opgenomen met de ouders of verzorgers van de leerling. Als de situatie als ernstig wordt ingeschat wordt passende medische hulp gezocht en, indien nodig, eerste hulp verleend.

Wat als een kind op school een ongeluk heeft?

Melanchthon doet er alles aan om te zorgen dat kinderen op elk moment veilig zijn. Helaas is het niet te voorkomen dat af en toe een leerling een ongeluk op school heeft. Dit kan variëren van het oplopen van een schaafwond, een insectenbeet of het oplopen van een botbreuk door een val. Elke Melanchthonvestiging beschikt over EHBO’ers en BHV’ers. In het geval van een ongeluk verleent een van hen eerste hulp. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt besloten of de leerling op school blijft, naar huis gaat of dat er medische hulp gezocht wordt. In de laatste twee gevallen wordt altijd contact opgenomen met de ouders of verzorgers van de leerling.

Heeft u vragen over dit protocol? Of heeft uw kind een aandoening waarbij specifieke eerste hulp nodig kan zijn, zoals epilepsie of een ernstige allergie? Neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator van uw Melanchthonschool.