Melanchthon Masters
Masters zijn korte vakoverstijgende leerroutes (4-8 lessen) op het gebied van KNST en SPRT, maar ook andere onderwerpen komen uitgebreid aan bod.

Docenten
Docenten van verschillende vakgebieden werken samen. Ze combineren hun vakken en laten de verbanden tussen de vakken zien. Het lijkt veel op ‘projecten’ die de leerlingen van de basisschool kennen.

21ste-eeuwse vaardigheden
Naast kennis leren onze leerlingen andere vaardigheden die belangrijk zijn voor hun (school)loopbaan zoals kritisch denken, problemen oplossen, communiceren, mediawijsheid. We noemen deze vaardigheden ook wel “21ste-eeuwse” vaardigheden.

Waardevol
Na het behalen van een havo- of vwo-diploma stappen veel van onze leerlingen over naar het HBO of naar Universitaire opleidingen. In de toekomst zullen deze vervolgopleidingen vragen naar meer dan alleen een diploma (decentrale selectie). Met het volgen van Melanchthon Masters kunnen ze later aantonen dat ze meer hebben gedaan dan het gewone.