Elke leerling van Melanchthon krijgt een gedegen begeleiding en ondersteuning, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We verwachten echter wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid neemt.
Voor alle vestigingen zijn er mensen met een specifieke taak hierin:

  • Elke klas heeft een mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De mentor kan zonodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.
  • De decaan of beroepskeuzeadviseur ondersteunt de studie- en beroepskeuze.
  • De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen.
  • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. Op Melanchthon Schiebroek zijn de vertrouwenspersonen drs. M.P. Vrijhof en mw. drs. E.L.G.J. Wiering (hoofdvestiging) en mevrouw I. Immink (brugjaar).
  • Drie schoolcontactpersonen – met een Marokkaanse, Turkse en Kaapverdische achtergrond – springen bij als de taal een probleem is in de contacten tussen ouders en school. Ze ondersteunen ook de begeleiding van leerlingen.

folder-schiebroek-2017-2018