Melanchthon Schiebroek vindt de mening van ouders belangrijk en wil graag weten wat ouders vinden van de school en het onderwijs. Daarom heeft onze school een ouderraad (OR). De ouderraad wil onder meer zorgen voor een goed leer- en werkklimaat op school en komt in overleg met de schoolleiding op voor de belangen van leerlingen en hun ouders.

De OR … een diversiteit van ouders

De ouderraad streeft naar een evenwichtige afvaardiging van ouders van leerlingen uit alle verschillende onderwijsafdelingen van de school (havo, atheneum en gymnasium) en van alle leerjaren. De ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 13 leden. Circa één keer in de zes weken vergadert de ouderraad op maandagavond van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur; minimaal 1x per jaar vergadert de OR onderling ter evaluatie. Bekijk hier de vergaderdata.
De ouderraad heeft een vaste voorzitter en secretaris. Bij de vergaderingen is altijd een vertegenwoordiger van de vestigingsdirectie aanwezig. Daarnaast nodigen we elke vergadering een gastspreker uit, bijvoorbeeld decaan, dyslexiecoach of afdelingshoofd.
Bekijk hier het overzicht van de OR-vertegenwoordiging.

De OR … een inspraakorgaan binnen school

De OR vormt een schakel tussen ouders en schoolleiding. We maken ons hard voor een goede communicatie vanuit school richting ouders en we vervullen een laagdrempelige schakelfunctie voor ouders richting schoolleiding.
De door ouders of leerlingen aangedragen signalen over breder spelende problemen/vraagstukken, ontwikkelingen, kansen en verbeterpunten brengt de OR onder de aandacht van de school.
De OR vormt een klankbord voor de schoolleiding. We denken mee over zaken die het functioneren van de school betreffen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. Bij het vervullen van de klankbordfunctie betrekken we de signalen die we krijgen in onze contacten met andere ouders en leerlingen.

Via MeMo houden we ouders op de hoogte van onze actuele activiteiten. Ons jaarverslag kunt u downloaden om een compleet beeld te krijgen van onze werkzaamheden.

Een greep uit de onderwerpen die de afgelopen jaren in het overleg met de directie aan de orde zijn geweest, zijn: communicatie naar ouders, hoofddekselbeleid, vrijwillige ouderbijdrage, lesuitval, dyslexiebeleid, It’s Learning, taakomschrijving mentoraat en veiligheid op school.

Op de rapportavonden is de OR vertegenwoordigd; kom langs voor een praatje!

De OR … organiseert en ondersteunt evenementen

Thema-avond

Een belangrijke activiteit is de jaarlijkse thema-avond die door de ouderraad voor ouders en docenten wordt georganiseerd. Enkele behandelde thema’s van de afgelopen jaren zijn: Puberbrein en huiswerk, een lezing door Ankie Remijn; Van verleiding naar verslaving: gamen, blowen en energy drinks, een lezing door Youz; Communiceren met je Puber, een interactieve voorstelling door DNL theatercollectief; Bedtime Stories, een interactieve ouderavond over liefde, de eerste keer en sexting, door Theatergroep PlayBack.

8 november jl. verzorgde theatergroep Acting Time een interactieve avond over “Telefoonterreur”, over de dilemma’s van het smartphonegebruik.
Lees hier het verslag “Telefoonterreur”
Bekijk het overzicht van de laatste 8 thema-avonden

Oudercontactavond voor brugklasouders
De oudercontactavond voor brugklasouders is een belangrijk moment in de communicatie tussen school en brugklasouders. De OR is om die reden vertegenwoordigd op de oudercontactavond. De signalen tijdens deze avond bespreken we vervolgens met de schoolleiding.
Download hier het verslag van de oudercontactavond 2016.

En verder . . .
De OR ondersteunt bij diverse vaste schoolactiviteiten zoals de open dag en de diploma-uitreiking.

De OR zoekt enthousiaste ouders

De ouderraad is op dit moment op zoek naar nieuwe, enthousiaste en betrokken ouders die hun bijdrage willen leveren aan een positief schoolklimaat op Melanchthon Schiebroek. Nieuwsgierig? Kom gewoon een keertje aanschuiven en ervaar zelf of het iets voor je is, vrijblijvend. Stuur ons een e-mail (Sandra Beekveld), u ontvangt dan informatie over de eerstvolgende vergaderavond.

Contact

Wie meer wil weten over de ouderraad kan bellen met het secretariaat, mw. A.V. Beekveld, telefoon 0651 810 140 of een bericht sturen naar [email protected]