Via onderstaande links vindt u alle informatie betreffende de overgangsnormen en de doorstroom naar Havo-4 of Vwo-5.

Overgangsnormen 2015-2021

Doorstroom naar Havo 4 of Vwo 5