In VWO 4 zit je niet meer in een vaste klas. Je hebt een persoonlijk rooster met de vakken van het profiel dat je gekozen hebt (Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij) aangevuld met één of meerdere keuzevakken en de vakken godsdienst/levensbeschouwing en Lichamelijke Opvoeding die voor iedereen verplicht zijn (voor Atheneum-leerlingen ook nog CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming). Dit betekent dat de samenstelling van de lesgroep elk lesuur anders kan zijn. Wat schoolwerk betreft zijn er veranderingen t.o.v. de onderbouw. Per periode is er een toetsrooster en een toetsweek; de leerstof wordt moeilijker en de hoeveelheden leerstof wordt groter. In het PTA (programma van toetsing en afsluiting) ligt vast wat er per vak gedaan moet worden aan toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen.

Het eerste half jaar heb je één keer per week een mentorles met je mentorgroep. Je bespreekt daar zaken die je helpen beter grip te krijgen op alles wat je in klas 4 meemaakt en moet doen. In het leerling-overleg bespreekt een groepje vwo 4-leerlingen elke periode de zaken die spelen met de coördinator.

In de week voor de herfstvakantie gaan alle vwo 4-leerlingen samen met de leerlingen van havo 4 op studiereis. Zo leer je al snel nóg meer leerlingen (en docenten) op een bijzondere manier beter kennen. Veel leerlingen vinden de studiereis een onvergetelijk hoogtepunt van hun schooltijd.

Ook in vwo 4 is er naast de lessen in de activiteitenweken genoeg te beleven met sportactiviteiten, theaterbezoek, excursies, projecten en schoolfeesten.

 

         

Studiereis Barcelona                                  Studiereis Rome

  

sportreis Oostenrijk                                      Schoolfeest