Het laatste jaar van het vwo staat natuurlijk in het teken van het Centraal Schriftelijk Examen dat in mei gemaakt wordt. In de maanden daarvoor werk je hard om de uitgangspositie voor het examen zo goed mogelijk te maken.

Elke vwo 6-leerling maakt in het examenjaar samen met een medeleerling voor één van de examenvakken een Profielwerkstuk. De leerlingen presenteren deze werkstukken in het voorjaar aan familieleden, bekenden, docenten, klasgenoten en V5-leerlingen. Tijdens Art & Music presenteren de leerlingen die muziek of tekenen volgen hun eindwerk.

Natuurlijk ben je ook in het examenjaar bezig met (de keuze en de aanmelding voor) de vervolgopleiding die je wil gaan doen.

Een groepje leerlingen zet zich in voor het samenstellen van het fotojaarboek, een prachtig herinneringsboek vol foto’s en verhalen waarin de leerlingen terugkijken op hun schooltijd.

Alle leerlingen van de examenklassen (vwo 6 + havo 5) spannen zich één dag in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Sunday Foundation, een stichting die zich inzet om kinderen in Sierra Leone uit de diamantmijnen te halen en een opleiding te geven.

Natuurlijk is er ook in het examenjaar nog ruimte voor (buitenles)activiteiten: schoolfeesten, het kerstdiner, sport-oriëntatie, thema-middagen godsdienst/levenbeschouwing, de Kloostertocht, de LSD (Laatste SchoolDag).

Op de dag van de examenuitslag in juni vieren we een feestje met alle geslaagde examenkandidaten en na het 2e tijdvak is er met alle geslaagden de diploma-uitreiking in de Goede Herder kerk. Een mooie afsluiting van je tijd op Melanchthon Schiebroek; je bent klaar voor de volgende fase in je leven!

   

 Presentatie Profielwerkstuk                               Excursie tekenen

    

   Uitreiking cheque Sunday Foundation              Kerstdiner 2017

Diploma-uitreiking 2017