Vwo 5 is een leerjaar waarin veel (school)werk verzet moet worden: een groot deel van de examenstof wordt behandeld en verwerkt via toetsen, verslagen, praktische opdrachten en presentaties. Voor alle vakken haal je ook al cijfers die meetellen voor het examen in vwo 6.

In vwo 5 moet er ook al goed nagedacht worden over de vervolgopleiding die je na Melanchthon gaat doen. Op school besteden we hier meerdere malen aandacht aan en je wordt in de gelegenheid gesteld om Open Dagen en meeloopdagen op Universiteiten en Hoge Scholen te bezoeken. Je maakt ook alvast kennis met de wereld van het wetenschappelijk onderwijs door een aantal keren per jaar een Studium Generale-lezing te volgen. Dit zijn lezingen die gegeven worden door sprekers uit uiteenlopende disciplines van de wetenschap.

Voor het verplichte vak Maatschappijleer, dat je alleen in vwo 5 hebt, ga je op excursie naar bv politiek Den Haag, de rechtbank, de Pauluskerk om meer te weten te komen over maatschappelijk relevante onderwerpen.

In vwo 5 ( en vwo 6) kies je aan het begin van het schooljaar je eigen (keuze)mentor zodat je een mentor krijgt die goed bij je past. Ook in vwo 5 is er elke periode een leerlingenoverleg waarbij een groepje leerlingen de zaken die spelen bespreken met de coördinator.

Naast allerlei vak- en buitenschoolse activiteiten die voor alle vwo-leerlingen georganiseerd worden kan je ervoor kiezen Cambridge-Engels te doen of bij het debatteam te gaan.

  

Debatteam in actie                                      Schoolfeest 2017

  

                                                    Kerstdiner 2017