Het Atheneum is een zesjarige opleiding en wordt ook wel vwo genoemd (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Met een Atheneum-diploma kunnen leerlingen verder studeren aan de universiteit of op het hbo.

De eerste drie jaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de Atheneum-leerling een vakkenpakket oftewel ‘profiel’.

Er zijn vier profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is (met bijvoorbeeld de talen Nederlands en Engels), een profieldeel en een vrij deel. De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profiel of een keuzevak te kiezen.

Vestigingen met Atheneum

Bekijk de open dagen