Op dinsdag 3 oktober jl. hebben wethouder Jeroen Heuvelink en de voorzitter van de Raad van Bestuur van CVO, Henk Post, met het zetten van hun handtekening de overeenkomst bekrachtigd van de doordecentralisatie van de huisvesting van Melanchthon De Blesewic. Hiermee is de laatste stap gezet in de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs in Lansingerland.

Voor Melanchthon betekent dit dat de school nu vaart kan zetten achter de definitieve vervanging van de aanwezige noodhuisvesting in de vorm van een permanente uitbreiding van het gebouw van De Blesewic in Bleiswijk. Algemeen directeur van Melanchthon, Nico van den Eijkel, “Dit is een belangrijke stap in de richting van de realisatie van een forse verbetering van de huisvesting van de school. De school krijgt hiermee de kans om het mavo- en havo-aanbod in een goed toegerust gebouw verder vorm en inhoud te geven. Bleiswijk krijgt binnen de dorpskern een verdere verrijking van het aanbod van voortgezet onderwijs.” 

Met het zetten van de handtekeningen is het proces van doordecentralisatie afgerond waarmee scholen van voortgezet onderwijs zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor hun huisvesting. De financiële middelen gaan van de gemeente direct naar de scholen, die zelf moeten zorgen voor goede schoolgebouwen. ,,En dat lukt uitstekend,’’ aldus wethouder Heuvelink. ,,Ik ben er trots op dat wij in onze jonge gemeente met zoveel schoolgaande jeugd samen met de schoolbesturen werken aan het realiseren van fantastische schoolgebouwen die klaar zijn voor de toekomst.”

Het is de bedoeling, dat met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 het nieuwe gedeelte van De Blesewic in gebruik wordt genomen.