Een overweldigende entree

Melanchthon mocht Erik Wijnstok dit voorjaar verwelkomen als directeur bedrijfsvoering.
De organisatiedag was een geweldige proloog voor deze uitdagende baan. Samen met algemeen directeur Vincent Haringa bezocht Erik op één dag alle acht scholen van Melanchthon.

Erik Wijnstok was tot dit voorjaar directeur bedrijfsvoering bij Het Baken Almere, een groep van vijf scholen voor interconfessioneel voortgezet onderwijs, die een stuk kleiner is dan Melanchthon. De afgelopen acht jaar bouwde hij mee aan een sterke en stabiele organisatie. Zodra die er stond, vond hij het een mooi moment voor een volgende stap. ‘Ik werk graag in een context die uitdaging biedt. Melanchthon heeft vier scholen in Rotterdam en vier in Lansingerland. Elke school heeft eigen kenmerken en uitdagingen. Graag zet ik me in om voor alle leerlingen en medewerkers een omgeving te creëren waarin het beste onderwijs gegeven kan worden.’

Eigenlijk had 25 februari een centrale organisatiedag moeten worden voor alle pakweg 650 Melanchthon-medewerkers. ‘Door corona is besloten om alle vestigingen een eigen programma te laten organiseren. Uitgerekend op 25 februari ging het onderwijs weer open en vervielen tal van maatregelen. De dag had dus prima centraal kunnen plaatsvinden. Achteraf ben ik blij dat we voor een decentraal programma hebben gekozen. Veel mensen hadden elkaar twee jaar lang weinig gezien. Zij vonden het heel fijn om die dag weer echt in verbinding te kunnen zijn met de directe collega’s van de school en van de sectie. De ontmoeting stond overal centraal’, zegt Vincent. 

Vincent Haringa (links) en Erik Wijnstok.

Alle vestigingen zijn volledig vrij gelaten bij het bepalen van de vorm en inhoud van hun programma. Vincent: ‘Elke school kent haar eigen populatie, context, problematiek en ontwikkelingsfase. We wilden alle ruimte geven om daarop te focussen. Zo stond op onze Business School de dag in het teken van de ‘de doorlopende leerlijn vmbo-mbo’, omdat deze school ook mbo op haar terrein heeft. Andere scholen spraken bijvoorbeeld over differentiatie of burgerschapsvorming. Die inhoudelijke verscheidenheid vond ik sterk.’

Erik zegt dat hij zich geen betere eerste werkdag had kunnen wensen: ‘Door bij alle vestigingen langs te gaan, kreeg ik de kans om overal de sfeer te proeven, te zien wat voor scholen en profielen er zijn en veel mensen te ontmoeten. Voor mij was het een dag om nooit te vergeten. Het viel mij op dat je in de teams de diversiteit van de stad en de regio terugziet. Dat vind ik mooi. Ook de energie, de passie en de gedrevenheid waarmee collega’s aan het werk zijn, maakten indruk op me. En het feit dat iedereen actief meedeed aan het programma. Niet alleen docenten, maar ook de vestigingsdirecties en onderwijsondersteuners. Iedereen hoorde erbij en iedereen was met eenzelfde drive aan de slag.’ ‘Klopt’, zegt Vincent. ‘Je zag gewoon dat collega’s op een goede manier de dialoog voerden.’ Als voorbeeld noemt Erik een sessie over klassenmanagement, die hij bijwoonde: ‘Collega’s waren daar echt kritisch met elkaar in gesprek over het naleven van de schoolregels, bijvoorbeeld rondom het gebruik van telefoons in de klas. Wat betekent het als de ene collega die regels wel handhaaft en een andere collega niet? Welke gevolgen heeft dat voor de manier waarop je werkt? Het vraagt veel veiligheid om daar zo open over te kunnen spreken.’

Vincent: ‘Binnen CVO werken we vanuit de visie van ‘sterke scholen’. Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid breed in de organisatie neerleggen. Gezamenlijk eigenaarschap en ruimte bieden voor groei van mensen, zijn daarbij belangrijk. De organisatiedag was voor mij een bevestiging dat we daar goede stappen in zetten.’ Ook hiervan memoreert Erik graag een voorbeeld, dat hij inspirerend vindt. ‘Op alle locaties zijn we zeer gastvrij ontvangen en was de catering prima geregeld. Op één locatie kwamen we in gesprek met een conciërge die zelf een heerlijke lunch had klaargemaakt voor alle collega’s. Hij vertelde trots en passievol dat hij op die manier geld had bespaard dat weer ten goede kon komen aan de leerlingen. Het is een klein voorbeeld, maar het laat wel zien hoe medeverantwoordelijk zo iemand zich voelt voor zijn eigen werk en voor het grotere geheel.’ Vincent sluit zich hier geheel bij aan. Hij besluit: ‘De organisatiedag was een mooie afsluiting van twee jaren, waarin ontzettend hard is gewerkt en van alle medewerkers veel flexibiliteit is gevraagd. De dag was een inspirerende start voor de periode na de voorjaarsvakantie.’

Bron: CVOpen magazine, mei 2022.
Het volledige magazine is te lezen via de website van CVO.

A13 N470 A16 Berkel en Rodenrijs Rodenrijs Prins Alexander Kralingsebos Overschie N472 Rotterdam Hillegersberg N471 A20 Erasmus Universiteit N209 DiergaardeBlijdorp Bergschenhoek Schiebroek Bleiswijk Rotterdam The Hague Airport Plaswijckpark Lansingerland BergschenhoekBergschenhoek Lansingerland BerkrodenBerkel en Rodenrijs Lansingerland Business SchoolBleiswijk Lansingerland de BlesewicBleiswijk Rotterdam Mavo SchiebroekRotterdam Rotterdam SchiebroekRotterdam Rotterdam WilgenplaslaanRotterdam rotterdam KralingenRotterdam

Deze school is een voorbeeld voor andere vmbo-scholen in Nederland!

Docenten hebben hier echt interesse in je. Niet omdat het moet, maar omdat zij het willen

Voor een aantal vakken doe ik eindexamen op een hoger niveau

Op het technasium werken we veel met projecten, waardoor je ontdekt wat je leuk vindt om te doen