Na vier, vijf of zes jaar in het voortgezet onderwijs sluit elke leerling zijn opleiding af met een examen. Een examen bestaat uit een landelijk deel (het Centraal Examen) en een schooleigen deel (schoolexamen). Het schoolexamen wordt in de bovenbouw van het vmbo, het havo en het vwo afgenomen en kan al in klas 3 (vmbo) of klas 4 (havo/vwo) beginnen. Het Centraal Examen wordt in het voorjaar van het laatste schooljaar afgenomen.

Inhoudelijke informatie over het examen vindt u op de websites van de vestigingen. Hier vindt u onder andere het examenreglement waarin de procedures rondom het examen uitgelegd worden.

Klachten rondom examenzaken

Melanchthon heeft één Commissie van Beroep die uitspraken doet over door leerlingen ingestelde beroepen (klachten) rondom examenzaken. Deze Commissie bestaat uit 1 lid en 1 plaatsvervangend lid uit de volgende geledingen:

  • Algemene Directie (fungerend als voorzitter van de Commissie van Beroep)
  • Vestigingsdirecties (1 persoon van een havo/vwo-vestiging en 1 persoon van een vmbo-vestiging)
  • Onderwijsgevend personeel (1 persoon van een havo/vwo-vestiging en 1 persoon van een vmbo-vestiging)

In het geval dat er een beroep wordt ingesteld door een leerling die les volgt op de vestiging waar een lid van de Commissie van Beroep werkzaam is, neemt het plaatsvervangende lid plaats in de Commissie.

Het secretariaat van de Commissie van Beroep wordt gevoerd door de beleidsmedewerker onderwijs, belast met examenzaken. Het postadres van de commissie is postbus 149, 2650 AC te Berkel en Rodenrijs.

Examenresultaten

Elke leerling zit zo snel mogelijk op het niveau waarop hij met succes zijn opleiding kan afronden, met een diploma. Wij streven er naar dat er op al onze vestigingen en op alle niveaus 100% geslaagden zijn. Iedere leerling is anders en voor iedere leerling is de keuze voor een niveau en een uitstroomrichting (sector of profiel) dan ook anders. Melanchthon wil al haar leerlingen daarin zo goed mogelijk begeleiden en naar het diploma leiden dat elke leerling het beste voorbereid op zijn vervolgopleiding. In sommige gevallen kan dat betekenen dat een leerling voor één of meerdere vakken op een hoger niveau examen doet, als hij daar de capaciteiten voor heeft en zich daarvoor in kan zetten.

Reglement Commissie van Beroep
Examenuitslagen 2016-2017