Het Gymnasium is een zesjarige opleiding op het zelfde niveau als Atheneum. Het verschil is dat een leerling op het gymnasium ook de klassieke talen Grieks en Latijn krijgt. Met het gymnasium-diploma kunnen leerlingen verder studeren aan de universiteit of op het hbo.

De eerste drie jaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de Gymnasium-leerling een vakkenpakket oftewel ‘profiel’.

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is (met bijvoorbeeld de talen Nederlands en Engels), een profieldeel en een vrij deel. De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profiel of een keuzevak te kiezen.

Vestigingen met Gymnasium

Posted in: Onderwijsaanbod