Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een vierjarige beroepsgerichte opleiding. Na het vmbo kan een leerling instromen in havo 4 (na TL of GL) of starten met een van de vele mbo-opleidingen.

Het vmbo bestaat uit vier ‘leerwegen’ oftewel niveaus: de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL).

LWOO
Voor vmbo-leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit is geen afzonderlijke opleiding, maar een vorm van intensieve begeleiding. Een leerling komt hiervoor in aanmerking met een indicatie van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De volgende vestigingen bieden deze mogelijkheid: Business School en Berkroden.

LWT
In het leerwerktraject (LWT) is meer ruimte voor stage en werk. Aan het einde van een leerwerktraject ontvangt de leerling een diploma op BBL-niveau. De volgende vestigingen bieden deze mogelijkheid: Business School.

Vier sectoren
In de onderbouw volgen alle leerlingen in het vmbo dezelfde vakken. Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen ze een beroepsrichting oftewel ‘sector’. Het vmbo heeft vier sectoren:

  • Techniek
  • Zorg & Welzijn
  • Economie
  • Landbouw

De sectoren hebben eigen vakkenpakketten.

Klik op de leerwegen in het schema om te zien welke Melanchthon-vestiging die leerweg aanbiedt. Op de vestigingssites staat aangegeven welke sectoren de vestiging aanbiedt.

Posted in: Onderwijsaanbod