Rotterdamse vestigingen

Leerlingen die dit schooljaar 2019-2020 in groep 8 zitten, krijgen bij de aanmelding voor een Rotterdamse school voor Voortgezet Onderwijs te maken met De Overstaproute. De leerling ontvangt een eindadvies van de basisschool. Dit advies bestaat uit een enkelvoudig (bijvoorbeeld havo-niveau) of meervoudig niveau-advies (vmbo-tl/havo-niveau) en een unieke code.

In de periode van 2 maart 2020 – 12 maart 2020 wordt de leerling aangemeld op één passende Melanchthon-vestiging met de unieke code die de leerling/ouders van de basisschool ontvangen. Met deze unieke code kan de Melanchthon-vestiging van uw keuze de leerling-gegevens ophalen uit het digitale systeem. Daarnaast worden eventuele andere VO-scholen/brugklassen van de voorkeurslijst ingevoerd in Onderwijs Transparant. De vestiging onderzoekt of het advies overeenkomt met de aangeboden niveaus. Dit gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek met de leerling en de ouders/verzorgers.

Uiterlijk 20 maart wordt bekend of de leerling is geplaatst op de vestiging van uw keuze. Wanneer de leerling om welke reden dan ook niet geplaatst kan worden, wordt de leerling automatisch aangemeld bij de volgende school/brugklas van voorkeur. Het aantal beschikbare plaatsen zullen wij steeds opnieuw publiceren op onze websites. Wij verwachten alle leerlingen te kunnen plaatsen.

Er geldt op de Melanchthon-vestigingen in Rotterdam één voorrangsregel, namelijk een (stief- of pleeg-) broertje of zusje op deze vestiging. Onder de overige aangemelde leerlingen zal, mocht er sprake zijn van overaanmelding, vervolgens geloot worden.

Met informatie over de plaatsingswijzer: De Overstaproute.

Lansingerlandse vestigingen

Leerlingen die dit schooljaar 2019-2020 in groep 8 zitten en zich aanmelden bij een Melanchthon-school in Lansingerland krijgen alleen op het moment dat er sprake is van overaanmelding te maken met ons aannamebeleid. De laatste jaren merken wij veel belangstelling vanuit de regio. Wij verwachten dit jaar opnieuw alle leerlingen die zich bij ons aanmelden te kunnen plaatsen.

In de periode van 6 januari t/m 1 maart 2020 kunt u uw kind via de website van de vestiging van uw keuze voor-aanmelden. Naar aanleiding van uw voorinschrijving wordt u uitgenodigd voor een gesprek tussen u, uw kind en de school waarbij o.a. wordt onderzocht of het advies overeenkomt met de aangeboden niveaus.

Uiterlijk 22 maart 2020  wordt bekend of uw kind is geplaatst op de vestiging van uw keuze.

Mocht het zo zijn dat heel veel kinderen voor onze scholen kiezen en wij niet alle leerlingen kunnen plaatsen om op een prettige manier samen te leven in de gebouwen en de onderwijskwaliteit te garanderen, zullen onze plaatsingscriteria gehanteerd wordenWilt uw weten wat dit inhoud, klik hier.

De afgelopen jaren hebben wij elke leerling die zich bij ons inschreef kunnen aannemen (m.u.v. leerlingen uit Rotterdam).

Voor vragen over aanmelding en plaatsing verzoeken we u contact op te nemen met de Melanchthon-vestiging waar uw voorkeur naar uit gaat.