Melanchthon Berkroden werkt samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven uit Oostland en omliggende gemeenten om meer medewerkers in de techniek op een werkplek te krijgen.
De samenwerking werd vrijdag 22 maart 2019 bezegeld in Capelle aan den IJssel.

Het samenwerkingsconvenant Sterk Techniek Onderwijs heeft vier doelen. Het vergroten van de belangstelling voor de technische sector in het basis- en voortgezet onderwijs, innovatie op de arbeidsmarkt, doorlopende leerlijnen voor techniekprofielen van vmbo naar mbo en professionalisering van techniekdocenten.
De plannen worden uiterlijk 31 maart ingediend bij het ministerie van Onderwijs, dat in de jaren 2019-2023 (naar verwachting) ruim drie miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor deze regio. Het geld mag besteed worden aan personeel, machines, materialen, onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten.
Voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat bedrijven uit de regio minstens tien procent van de begroting bijdragen, in natura of in geld. De toezeggingen van bedrijven in de regio Capelle/Oostland gaan bijvoorbeeld over lesmateriaal, gastcolleges, docentstages, medewerking aan inspiratiebijeenkomsten, stageplaatsen voor leerlingen, begeleiding door leermeesters, hybride leren en de inzet van een Technomobiel, een mobiele experimenteerruimte voor scholen.