Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een vierjarige beroepsgerichte opleiding. Het vmbo bestaat uit vier ‘leerwegen’ oftewel niveaus: de theoretische leerweg (TL)/mavo, de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL).

Na het vmbo – Theoretische Leerweg, ook wel Mavo genoemd, kan een leerling (met het juiste vakkenpakket) instromen in havo 4 of starten met een van de vele mbo-opleidingen. De theoretische leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

Vestigingen met Theoretische Leerweg

Bekijk de open dagen