Onderwijsaanbod

Gymnasium

Het Gymnasium is een zesjarige opleiding op het zelfde niveau als Atheneum. Het verschil is dat een leerling op het gymnasium ook de klassieke talen Grieks en Latijn krijgt. Met het gymnasium-diploma kunnen leerlingen verder studeren aan de universiteit of op het hbo.

De eerste drie jaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de Gymnasium-leerling een vakkenpakket oftewel ‘profiel’.

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is (met bijvoorbeeld de talen Nederlands en Engels), een profieldeel en een vrij deel. De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profiel of een keuzevak te kiezen.

Vestigingen met Gymnasium

Atheneum

Het Atheneum is een zesjarige opleiding en wordt ook wel vwo genoemd (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Met een Atheneum-diploma kunnen leerlingen verder studeren aan de universiteit of op het hbo.

De eerste drie jaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de Atheneum-leerling een vakkenpakket oftewel ‘profiel’.

Er zijn vier profielen:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is (met bijvoorbeeld de talen Nederlands en Engels), een profieldeel en een vrij deel. De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profiel of een keuzevak te kiezen.

Vestigingen met Atheneum

Havo

Melanchthon biedt HAVO onderwijs in Rotterdam, Bergschenhoek en Bleiswijk.
Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kunnen leerlingen doorstuderen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De eerste drie jaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken.

Een havo-leerling kiest aan het einde van het derde leerjaar een vakkenpakket oftewel ‘profiel’. Er zijn vier profielen:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is (met bijvoorbeeld de talen Nederlands en Engels), een profieldeel en een vrij deel. De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profiel of een keuzevak te kiezen.

Vestigingen met HAVO onderwijs

Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een vierjarige beroepsgerichte opleiding. Na het vmbo kan een leerling instromen in havo 4 (na TL of GL) of starten met een van de vele mbo-opleidingen.

Het vmbo bestaat uit vier ‘leerwegen’ oftewel niveaus: de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL).

LWOO
Voor vmbo-leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit is geen afzonderlijke opleiding, maar een vorm van intensieve begeleiding. Een leerling komt hiervoor in aanmerking met een indicatie van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De volgende vestigingen bieden deze mogelijkheid: Business School en Berkroden.

LWT
In het leerwerktraject (LWT) is meer ruimte voor stage en werk. Aan het einde van een leerwerktraject ontvangt de leerling een diploma op BBL-niveau. De volgende vestigingen bieden deze mogelijkheid: Business School.

Vier sectoren
In de onderbouw volgen alle leerlingen in het vmbo dezelfde vakken. Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen ze een beroepsrichting oftewel ‘sector’. Het vmbo heeft vier sectoren:

 • Techniek
 • Zorg & Welzijn
 • Economie
 • Landbouw

De sectoren hebben eigen vakkenpakketten.

Klik op de leerwegen in het schema om te zien welke Melanchthon-vestiging die leerweg aanbiedt. Op de vestigingssites staat aangegeven welke sectoren de vestiging aanbiedt.

VMBO-Gemengde leerweg (GL)

Na het vmbo – gemengde leerweg kan een leerling (met het juiste vakkenpakket) instromen in havo 4 of starten met een van de vele mbo-opleidingen. De gemengde leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

Vestigingen met Gemengde Leerweg

VMBO-Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

Vestigingen met Kaderberoepsgerichte Leerweg

VMBO-Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2).

Vestigingen met Basisberoepsgerichte Leerweg

VMBO-Theoretische leerweg (TL)/Mavo

Na het vmbo – theoretische Leerweg kan een leerling (met het juiste vakkenpakket) instromen in havo 4 of starten met een van de vele mbo-opleidingen. De theoretische leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

Vestigingen met Theoretische Leerweg

Basisvorming
De eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs noemen we de basisvorming. Ze zijn een voorbereiding op het onderwijs in de bovenbouw. De leerlingen krijgen in de basisvorming een groot aantal vakken. Ze doen kennis op en leren nieuwe vaardigheden. Iedere leerling neemt op zijn of haar eigen niveau deel aan het onderwijs van de basisvorming. De basisvorming, of onderbouw, duurt twee of drie jaar, afhankelijk van het schooltype.

Studieadvies
Aan het eind van de periode van de onderbouw, maar soms al eerder, geeft de school een studieadvies aan de leerling. Daarin geven we op grond van de capaciteiten en werkhouding een advies over de weg die in de bovenbouw moet leiden tot een diploma en die goede kansen biedt op een verdere studie of beroepsopleiding.