De scholen binnen Melanchthon willen ervoor zorgen dat elke leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn/haar niveau:

  • een persoonlijk perspectief heeft;
  • zich een onafhankelijk oordeel kan vormen;
  • lerend vermogen heeft en kan reflecteren op het eigen leerproces;
  • creatief en inventief is;
  • zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken en handelen;
  • communicatief en sociaal vaardig is;
  • vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond beschikt over maatschappij- en normbesef.

De scholen binnen Melanchthon stimuleren bij de leerlingen een actieve leerhouding en dagen hen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Docenten en ondersteunend personeel maken didactische en pedagogische keuzes op basis van de bovenstaande punten.

We willen op al onze vestigingen onderwijs bieden dat het beste uit de leerling naar boven haalt. We willen leerlingen zorgvuldig begeleiden op weg naar zelfstandigheid in een uitdagende en bezielende leeromgeving en een positief leerklimaat.

Melanchthon DNA
Melanchthon Visiebrochure
Melanchthon Visiedocument 2013-2018
Melanchthon Schoolplan 2016-2018
Melanchthon Schoolgids 2016-2017
CVO Onderwijsvisie
CVO Visie Passend Onderwijs