“Ik hoorde meneer Maharban al jaren geleden zeggen: deze leerlingen en dit team verdienen een nieuw gebouw! En hoe meer ik dit team ging leren kennen, hoe meer ik twijfelde: als er één team is dat heeft bewezen dat een nieuw gebouw geen voorwaarde is voor een enthousiast en hecht team èn het allerbeste onderwijs, dan is dat wel het team van Melanchthon Kralingen! En juist daarom is het voor hen zo mooi dat we nu hier staan!”
N. van de Eijkel, algemeen directeur Melanchthon

De contouren van het nieuwe gebouw van Melanchthon Kralingen op het Vredenoordplein zijn al enige tijd zichtbaar. De verwachting is dat begin juni het gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit ter vervanging van de huidige gebouwen aan de Oudedijk (bovenbouw) en aan de Crooswijksesingel (onderbouw). Gebouwen die niet meer toereikend zijn voor het aanbieden van modern onderwijs.

Onze school wil naast het bieden van modern onderwijs ook van betekenis zijn voor de wijk. Dit werd nog eens benadrukt door de algemeen directeur van Melanchthon, Nico van den Eijkel en de adjunct-directeur van Melanchthon Kralingen, Dennis Maharban, bij de onthulling van het logo van de school en het kunstwerk ‘Groei’ op donderdag 18 januari jl.

“Het huidige onderwijs beperkt zich niet tot de muren van een gebouw.”, aldus Dennis Maharban, “Onze leerlingen leren ook in de buurt en we halen de omgeving naar binnen in onze school.” In het nieuwe gebouw is daarom ruimte gemaakt voor een servicepunt van de centrale bibliotheek, er komt een buurthuis in waar leerlingen bijvoorbeeld soep of een broodje kunnen serveren aan buurtbewoners en de school beschikt over een eigen gymzaal en studio.

Nico van den Eijkel schetste de lange weg die de school heeft moeten bewandelen. Al in 1996 is voor het eerst bij de gemeente aangeklopt om een nieuw gebouw te krijgen. Na jaren wachten en plannen maken, is uiteindelijk voor de locatie aan het Vredenoordplein gekozen om onze school te huisvesten. Hij gaf aan voor zowel de leerlingen als de collega’s zeer blij te zijn, dat het bijna zover is. Na jarenlang behelpen in de panden die we nu nog hebben, werd het ook wel tijd na 22 jaar praten dat er nu wordt gebouwd! Ter onderstreping hiervan haalde hij een bekende uitspraak van Melanchthon, de naamgever van de school, aan: “Wie de jeugd verwaarloost, haalt de lente uit het jaar”.

Met de onthulling van zijn silhouet bij de voordeur willen we uitstralen dat wij onze leerlingen nooit zullen verwaarlozen en hen het beste onderwijs willen geven. En dit in een prachtig nieuw gebouw. Nog voor de aankomende zomervakantie hopen we onze eerste lessen te kunnen gaan geven in het nieuwe gebouw.