Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. De CVO-scholen verzorgen op ruim veertig locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen. CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen.

Bekijk de website van CVO.

Melanchthon directie en staf
Melanchthon bestaat uit acht scholen in Rotterdam en Lansingerland. De algemene directie van Melanchthon bestaat uit:

 • waarnemend algemeen directeur, de heer V. Haringa  
 • directeur onderwijs, mevrouw drs. G.A. Schmidt
 • directeur bedrijfsvoering a.i.; de heer drs. J.F. Luteijn
 • Het stafbureau bestaat uit de volgende afdelingen:

  • onderwijsbeleid
  • secretariaat

  CVO ondersteunt Melanchthon vanuit de shared service organisatie (SSO) en concernstaf (directe medewerkers Raad van Bestuur). De medewerkers ondersteunen de scholen op gebied van :

  • onderwijs- en personeelsbeleid
  • subsidiecoördinatie onderwijshuisvesting
  • boekhouding
  • personeels- en salarisadministratie
  • systeembeheer/ICT.

  Medezeggenschap
  Aan Melanchthon is ook een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders/verzorgers en een kwart door en uit de leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Alle Melanchthon-vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden, ouders/verzorgers en/of leerlingen. De MR  heeft advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van advies dienen. Naast de MR zijn er vestigingen die klankbordgroepen van leerlingen, medewerkers en ouders hebben, die meedenken over zaken op de locatie.

  A13 N470 A16 Berkel en Rodenrijs Rodenrijs Prins Alexander Kralingsebos Overschie N472 Rotterdam Hillegersberg N471 A20 Erasmus Universiteit N209 DiergaardeBlijdorp Bergschenhoek Schiebroek Bleiswijk Rotterdam The Hague Airport Plaswijckpark Lansingerland BergschenhoekBergschenhoek Lansingerland BerkrodenBerkel en Rodenrijs Lansingerland Business SchoolBleiswijk Lansingerland de BlesewicBleiswijk Rotterdam Mavo SchiebroekRotterdam Rotterdam SchiebroekRotterdam Rotterdam WilgenplaslaanRotterdam rotterdam KralingenRotterdam

  Deze school is een voorbeeld voor andere vmbo-scholen in Nederland!

  Docenten hebben hier echt interesse in je. Niet omdat het moet, maar omdat zij het willen

  Voor een aantal vakken doe ik eindexamen op een hoger niveau

  Op het technasium werken we veel met projecten, waardoor je ontdekt wat je leuk vindt om te doen