Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. De CVO-scholen verzorgen op ruim veertig locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen. CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen.

Bekijk de website van CVO.

Tweemaal per jaar verschijnt het blad CVOpen, een gedrukt magazine voor al haar medewerkers.

CVO bestaat op 5 juli officieel 125 jaar. Aan deze mijlpaal wordt in het meinummer van CVOpen aandacht besteed. De twee bestuurders van CVO, Marc Mittelmeijer en Ton Bestebreur, blikken terug en vooruit op het jubileum en de viering ervan. Ook de voorzitter van de raad van toezicht, Frank Koen, is geïnterviewd. Verder zijn er dubbelportretten van oud-collega’s en huidige collega’s en een oud-leerling en een huidige leerling die de verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu illustreren.

Zo komen bijvoorbeeld oud-leerling Jan Veenman (87!) en huidige leerling Sefanja Fer van de Melanchthon Business School aan het woord. Het onderwijs in kunstvakken krijgt in het meinummer speciale aandacht. Collega’s van vijf CVO-scholen vertellen hoe zij kunstonderwijs verzorgen.
Wie ook over het kunstaanbod op haar school vertelt, is kunstdocent Aileen Meijvogel van Melanchthon Schiebroek. Zij is een van de dertien oud-leerlingen van deze school die er terugkeerden als docent. Milou de Koning, docent Engels, is ook een oud-leerling; net als Aileen vergelijkt zij in het dubbelinterview het onderwijs uit haar tienertijd met het onderwijs dat ze nu geeft.

Melanchthon directie en staf
Melanchthon bestaat uit acht scholen in Rotterdam en Lansingerland. De algemene directie van Melanchthon bestaat uit:

 • algemeen directeur, de heer V. Haringa  
 • directeur bedrijfsvoering, de heer drs. F.J. Wijnstok RA
 • Het stafbureau bestaat uit de volgende afdelingen:

  • onderwijsbeleid
  • secretariaat

  CVO ondersteunt Melanchthon vanuit de shared service organisatie (SSO) en concernstaf (directe medewerkers Raad van Bestuur). De medewerkers ondersteunen de scholen op gebied van :

  • onderwijs- en personeelsbeleid
  • subsidiecoördinatie onderwijshuisvesting
  • boekhouding
  • personeels- en salarisadministratie
  • systeembeheer/ICT.

  Medezeggenschap
  Medezeggenschap betekent dat ouders, leerlingen en personeel meepraten, meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken in scholen. In de geest van de wet op de medezeggenschap (WMS) is op Melanchthon sinds 1 februari 2021 de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Dit houdt in dat iedere vestiging een eigen deelraad heeft waar zaken die op vestigingsniveau spelen aan de orde komen. De deelraden bestaan voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders/leerlingen. Naast de deelraden kent Melanchthon een Groeps-MR die bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Iedere deelraad levert twee leden aan de Groeps-MR (een personeelslid en een ouder of leerling). In de Groeps-MR komen zaken aan de orde die de vestigingen overstijgen. Zowel de deelraden als de Groeps-MR hebben advies- of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van vestigingsdirecties dan wel de algemene directie. Ook hebben de raden recht op informatie over zaken die de scholen betreffen.

  A13 N470 A16 Berkel en Rodenrijs Rodenrijs Prins Alexander Kralingsebos Overschie N472 Rotterdam Hillegersberg N471 A20 Erasmus Universiteit N209 DiergaardeBlijdorp Bergschenhoek Schiebroek Bleiswijk Rotterdam The Hague Airport Plaswijckpark Lansingerland BergschenhoekBergschenhoek Lansingerland BerkrodenBerkel en Rodenrijs Lansingerland Business SchoolBleiswijk Lansingerland de BlesewicBleiswijk Rotterdam Mavo SchiebroekRotterdam Rotterdam SchiebroekRotterdam Rotterdam WilgenplaslaanRotterdam rotterdam KralingenRotterdam

  Deze school is een voorbeeld voor andere vmbo-scholen in Nederland!

  Docenten hebben hier echt interesse in je. Niet omdat het moet, maar omdat zij het willen

  Voor een aantal vakken doe ik eindexamen op een hoger niveau

  Op het technasium werken we veel met projecten, waardoor je ontdekt wat je leuk vindt om te doen