Op 21 april heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. De maatregelen die genomen zijn hebben uiteraard invloed op de organisatie en afronding van het schooljaar op de vestigingen van Melanchthon.

Vanaf 1 juni hebben alle middelbare scholen weer de mogelijkheid lessen op school te verzorgen. Tot die tijd verzorgen we onderwijs op afstand.

Ouders/ verzorgers en leerlingen ontvangen zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 juni aanvullende informatie over heropening van onze vestigingen na 1 juni en hoe we dat aanpakken. Ook ontvangen zij informatie over de overgangsregelingen en de diploma-uitreikingen.

Voor meer informatie over de manier waarop Melanchthon en ons bestuur met de ontstane situatie aan de slag zijn, verwijzen we u naar de website van CVO.

Ouders/verzorgers en leerlingen worden via de communicatiekanalen van de vestigingen op de hoogte gehouden.