School- en functieprofiel

Over Melanchthon

Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met acht vestigingen gelegen in het multiculturele Rotterdam en Lansingerland en maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO).
Naast Melanchthon bestaat CVO uit nog zes andere scholen(-groepen): Accent, Comenius College, CVO Zuid, Marnix Gymnasium, Zuider Gymnasium en PENTA college CSG.

Melanchthon heeft een breed onderwijsaanbod, van vmbo-bbl tot en met gymnasium. Elke vestiging geeft op haar eigen wijze invulling aan onze gezamenlijke visie, wat tot uiting komt in het onderwijsconcept. Dagelijks leveren ongeveer 600 onderwijsprofessionals hun bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs aan ruim 5300 leerlingen. Het is onze ambitie om jonge mensen te laten groeien en bloeien.

De algemene directie van Melanchthon bestaat uit een algemeen directeur en een te benoemen directeur bedrijfsvoering. De schoolorganisatie heeft een ontwikkeling doorgemaakt, met als doel sterke vestigingen en verantwoordelijkheden breder in de organisatie te beleggen met meer eigenaarschap. De vestigingsdirecteuren vormen samen met de algemene directie het managementteam van Melanchthon. Het eigenaarschap van de portefeuilles is verdeeld onder de vestigingsdirecteuren. Door deze ontwikkeling kunnen vestigingsdirecties beter hun verantwoordelijkheid nemen voor (onderwijskundige) ontwikkelingen en de bedrijfsvoering van hun vestiging.

Uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden zijn zoveel mogelijk ondergebracht in de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO. De directeur bedrijfsvoering vervult een belangrijke rol in de samenwerking tussen de SSO en de scholen. Hij vertaalt de vragen vanuit de scholen in heldere opdrachten richting de SSO en ziet toe op de vervulling hiervan. De schoolnabije ondersteunende werkzaamheden worden door het onderwijsondersteunend personeel op de vestiging uitgevoerd.

Daarnaast kent Melanchthon een klein stafbureau dat beleidsmatige onderwijskundige ondersteuning aan de algemene directie en de vestigingsdirecties biedt.

Meer informatie over de scholengemeenschap Melanchthon en haar vestigingen is te vinden op:
www.melanchthon.nl

Opdracht

Zoals beschreven, is de organisatie van Melanchthon volop in beweging. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de algemene directie is dan ook het faciliteren en stimuleren van de ontwikkelingen binnen de vestigingen. Dit vraagt van de directeur bedrijfsvoering helderheid in het stellen van kaders, maar ook creativiteit en gedrevenheid om met de beschikbare mensen en middelen de gewenste koers mede te bepalen en te realiseren.

Functieprofiel

Samen met de algemeen directeur draagt de directeur bedrijfsvoering verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid als geheel. Hij is integraal verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, PR, huisvesting, ICT, leermiddelen, HRM, facilitaire zaken en heeft bestuurlijke taken. Hij is goed op de hoogte van het onderwijspallet in het voorgezet onderwijs en dient hierbij als sparringpartner voor de algemeen directeur. Buiten deze zaken kunnen ook andere portefeuilles binnen de algemene directie aan de directeur bedrijfsvoering worden toebedeeld.

De directeur bedrijfsvoering functioneert als trekker en regisseur van het financiële beleid en is eindverantwoordelijk voor de opgeleverde producten binnen de PDCA-cyclus, waaronder de (meerjaren-)begroting, het allocatiemodel, de formatieplanning, de kadernota, de jaarrekening, de perioderapportages en de financiële onderdelen van het jaarverslag.

De directeur bedrijfsvoering is een ervaren, betrouwbare en kundige leidinggevende en adviseur op het terrein van bedrijfsvoering. Hij fungeert als het financiële geweten van de organisatie en is bekend met de (nieuwe) onderwijsbekostiging in het voortgezet onderwijs. Hij kent het verhaal achter de cijfers en is oplossingsgericht ingesteld. Hij heeft een brede scope en ideeën over de ontwikkeling van de organisatie als totaal. Hij levert een bijdrage aan de CVO-brede beleidsontwikkeling en sturing.

De directeur bedrijfsvoering participeert in een bedrijfsvoeringoverleg (BO) op CVO-niveau; dit overleg- en adviesorgaan wordt door het lid van de raad van bestuur voorgezeten. Hij vertegenwoordigt daar Melanchthon en neemt deel met mandaat van de algemeen directeur. Tezamen met de algemeen directeur voer je de planning en control gesprekken met de raad van bestuur en ben je voor hen ook aanspreekpunt over Melanchthonbrede zaken.

Competenties

Verbindend en uitstekende samenwerker

De directeur heeft te maken met veel partijen, zowel intern als extern. Het is belangrijk dat hij de (verschillende) belangen van partijen kan verbinden tot een optimaal resultaat en daarin tactisch opereert zonder koers te verliezen. Hij is empathisch en voelt aan wat er op de vestigingen, op CVO-niveau en bij de gemeenten leeft en is daarbij betrokken. Hij communiceert open, constructief en helder. Hij is een soepele en onmisbare schakel in het proces van beleid en uitvoering in de organisatie.

Daadkracht

In zijn handelen is de directeur gericht op resultaten. Hij weet stevig en consistent benaderingen, richtlijnen en spelregels te formuleren en te hanteren. Hij houdt daarbij zowel de gemeenschappelijke ambities als de diverse belangen goed voor ogen. Hij doorziet een situatie snel en is doortastend bij het nemen van beslissingen. Hij neemt anderen mee in zijn afwegingen en informeert betrokkenen op basis van visie en overtuigingen. Hij slaagt er uitstekend in om beslissingen zowel mondeling als schriftelijk toe te lichten en het draagvlak daarvoor te realiseren. Hij bewaakt vervolgens zorgvuldig in gang gezette processen.

Ondernemerschap

Van nature denkt en handelt de directeur vanuit het perspectief van kansen en mogelijkheden. Hij beschikt over het vermogen om met behulp van contacten te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en onderneemt daarop actie. Hij weet met originele en aansprekende ideeën en oplossingen te komen in relatie tot ontwikkelingen in de vestigingen. Op grond van een gedegen analyse van de beschikbare informatie, komt hij tot nieuwe scenario’s en werkwijzen, passend bij Melanchthon.

Strategisch leiderschap

De directeur beschikt over een langetermijnvisie voor de scholengroep. Hij kan hieraan gerelateerde doelstellingen formuleren en deze op een aansprekende manier overbrengen. Op grond van zijn strategisch vermogen is hij in staat om snel te schakelen tussen verschillende niveaus en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie. Hierbij kan hij ook de strategische doelstellingen van het bestuur vertalen naar strategieën voor de scholengroep. Hij heeft niet alleen oog voor de beschikbare professionele kwaliteit, tijd en middelen, maar stelt ook prioriteiten.

Omgevingsbewustzijn

De directeur is goed geïnformeerd over maatschappelijke, personele, organisatorische en externe ontwikkelingen. Hij weet deze kennis effectief te benutten voor de eigen organisatie en/of functie en verbindt deze met de vestiging. Daarbij houdt hij rekening met de belangen van de individuele professional, de vestigingen en de CVO-partners.

Organisatiesensitiviteit

De directeur beschikt over goede communicatieve vaardigheden en erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers en stakeholders. Hij is uitnodigend, toegankelijk, prettig in de omgang en heeft een goed gevoel voor humor. Hij is gericht op de ontwikkeling van talenten en weet mensen te motiveren. Daarbij weet hij individuele kwaliteiten te herkennen en zodanig te verbinden dat medewerkers als team en individueel hun sterke kanten in kunnen zetten. Hij heeft gevoel voor verhoudingen, is zich bewust van de invloed van diverse gremia in de organisatie en speelt in op de interne politiek. Hij heeft oog voor de complexiteit van besluitvorming binnen de organisatie en is alert op de impact van organisatieveranderingen. Hij wekt vertrouwen door zijn integriteit, die blijkt uit zijn transparante wijze van communiceren en luisterend vermogen.

Overige functie-eisen

Ruime leidinggevende ervaring in een grote organisatie, bij voorkeur in het onderwijs.
Kennis en ervaring met (onderwijs-)financiën, bedrijfsvoering en integraal management.
Kennis en ervaring met het aanvragen en verantwoorden van subsidies.
Aantoonbare kennis en affiniteit met ICT-vraagstukken.
Academisch werk- en denkniveau.
Onderschrijft de christelijke identiteit.
Ervaring binnen het voortgezet onderwijs.
Reflecterend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden

• Betrekkingsomvang: 1 fte.
• Ingangsdatum: per 1 augustus 2021.
• Eerste jaar tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste benoeming.
• Salarisschaal CAO-VO, directieschaal 15.
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Praktische informatie en procedure

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Een (digitaal) informatiepakket over de vacature kunt u per email opvragen bij [email protected].
Meer informatie via www.melanchthon.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer V. Haringa,
algemeen directeur Melanchthon, 06 – 10 97 87 10.

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Stuur uw motivatie en cv uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 naar [email protected].

De eerste gespreksronde staat gepland op vrijdag 2 juli a.s. in de middag
en de tweede ronde op dinsdag 6 juli a.s. in de ochtend.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

A13 N470 A16 Berkel en Rodenrijs Rodenrijs Prins Alexander Kralingsebos Overschie N472 Rotterdam Hillegersberg N471 A20 Erasmus Universiteit N209 DiergaardeBlijdorp Bergschenhoek Schiebroek Bleiswijk Rotterdam The Hague Airport Plaswijckpark Lansingerland BergschenhoekBergschenhoek Lansingerland BerkrodenBerkel en Rodenrijs Lansingerland Business SchoolBleiswijk Lansingerland de BlesewicBleiswijk Rotterdam Mavo SchiebroekRotterdam Rotterdam SchiebroekRotterdam Rotterdam WilgenplaslaanRotterdam rotterdam KralingenRotterdam

Deze school is een voorbeeld voor andere vmbo-scholen in Nederland!

Docenten hebben hier echt interesse in je. Niet omdat het moet, maar omdat zij het willen

Voor een aantal vakken doe ik eindexamen op een hoger niveau

Op het technasium werken we veel met projecten, waardoor je ontdekt wat je leuk vindt om te doen