Elke dag komen wij bij elkaar op onze scholen om jonge mensen te laten groeien en bloeien. Dat doen wij in de geest van onze naamgever, Philipp Melanchthon, één van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Wij delen zijn geloof in reflectie, dialoog en de verantwoordelijkheid van ieder mens om zijn eigen bestaan vorm te geven. Het vormt de basis voor ons moderne onderwijs dat aansluit op de wereld van nu en later.

Menswording
Uiteraard werken wij op onze scholen aan vakkennis en vaardigheden. Maar net zo belangrijk vinden wij ‘leren voor het leven’ en menswording. Dat wil zeggen: het ontwikkelen van (inter)menselijke waarden, oprechte belangstelling, verbinding en persoonlijke groei. Wij stellen leerlingen vragen: wie ben je, wie wil je worden, wat wil je leren, wat heb je daarvoor nodig en wat kun je zelf doen? Zo nodigen we hen uit zichzelf te ontdekken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Kennismaking met de wereld
Leerlingen ontwikkelen zich niet alleen binnen de schoolmuren, maar proeven ook al vroeg buiten van de wereld om hen heen. Alleen zo ontdekken zij de wereld en zichzelf. We begeleiden leerlingen zorgvuldig op weg naar zelfstandigheid in een uitdagende en bezielende leeromgeving en een positief leerklimaat. Die weg naar zelfstandigheid is voor ieder mens anders, omdat ieder mens anders is. Daarom bieden we iedere leerling een andere hand om hem/haar vooruit te helpen.

Persoonlijk plan
De Melanchthon-scholen zorgen dat iedere leerling na zijn/haar eindexamen:

  • een persoonlijk plan heeft voor een vervolgopleiding of baan die bij hem/haar past;
  • zich een onafhankelijk oordeel kan vormen;
  • lerend vermogen heeft en kan reflecteren op zichzelf en het eigen leerproces;
  • creatief en inventief is;
  • zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken en handelen;
  • communicatief en sociaal vaardig is;
  • vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond beschikt over maatschappij- en normbesef.

A13 N470 A16 Berkel en Rodenrijs Rodenrijs Prins Alexander Kralingsebos Overschie N472 Rotterdam Hillegersberg N471 A20 Erasmus Universiteit N209 DiergaardeBlijdorp Bergschenhoek Schiebroek Bleiswijk Rotterdam The Hague Airport Plaswijckpark Lansingerland BergschenhoekBergschenhoek Lansingerland BerkrodenBerkel en Rodenrijs Lansingerland Business SchoolBleiswijk Lansingerland de BlesewicBleiswijk Rotterdam Mavo SchiebroekRotterdam Rotterdam SchiebroekRotterdam Rotterdam WilgenplaslaanRotterdam rotterdam KralingenRotterdam

Deze school is een voorbeeld voor andere vmbo-scholen in Nederland!

Docenten hebben hier echt interesse in je. Niet omdat het moet, maar omdat zij het willen

Voor een aantal vakken doe ik eindexamen op een hoger niveau

Op het technasium werken we veel met projecten, waardoor je ontdekt wat je leuk vindt om te doen