Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een vierjarige beroepsgerichte opleiding. Na het vmbo kan een leerling instromen in havo 4 (na TL of GL) of starten met een van de vele mbo-opleidingen.

Het vmbo bestaat uit vier ‘leerwegen’ oftewel niveaus: de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL).

De volgende vestigingen bieden vmbo gl-kbl-bbl:

De volgende vestigingen bieden vmbo-tl / mavo:

LWOO
Voor vmbo-leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit is geen afzonderlijke opleiding, maar een vorm van intensieve begeleiding. Een leerling komt hiervoor in aanmerking met een indicatie van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De volgende vestigingen bieden deze mogelijkheid: 

LWT
In het leerwerktraject (LWT) is meer ruimte voor stage en werk. Aan het einde van een leerwerktraject ontvangt de leerling een diploma op BBL-niveau. De volgende vestigingen bieden deze mogelijkheid:

Bekijk de open dagen