Examen leerjaar 3

Aan het einde van leerjaar 2 maak je samen met je ouders/verzorgers en je mentor een keuze voor een beroepsgerichte sector (Economie & Ondernemen of Zorg en Welzijn). Een gedeelte van deze beroepsgerichte sector, de profielvakken, sluit je aan het einde van het derde leerjaar af met een examen. Zo kun je je in het vierde leerjaar concentreren op de andere vakken en kun je je ook nog eens specialiseren in Ondernemen, Welzijn of Sport.

Examen leerjaar 4

Afhankelijk van de beroepsgerichte sector doen de leerlingen in leerjaar 4 examen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, economie, maatschappijleer 2, biologie en rekenen.

Belangrijke documenten

Hieronder vind u belangrijke downloads betreffende het examen. Meer informatie over het examen kunt u ook vinden op de officiële website van voor de centrale examens in het Voortgezet Onderwijs; Examenblad.