Melanchthon is een christelijke school. Dat maken we zichtbaar in de dagelijkse omgang met elkaar.Daarin staan openheid en respect voor ieders overtuiging centraal. We gaan respectvol en rechtvaardig met elkaar om. We zien onze school als leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit. We bieden ons onderwijs aan vanuit Bijbels perspectief. Een van onze belangrijkste opdrachten is: onze leerlingen zich bewust laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen. Openheid en respect voor ieders overtuiging staan centraal in onze school.

Op Melanchthon Wilgenplaslaan is er ruimte voor iedereen, we maken geen onderscheid naar geloof of afkomst. Leren lukt alleen in een omgeving waar een leerling zich veilig voelt. De duidelijke schoolregels op school zorgen daarvoor. Docenten zetten zich in voor een goede sfeer en dat verwachten we van leerlingen ook. Een voorwaarde om op Melanchthon Wilgenplaslaan te kunnen inschrijven is dat jij en je ouders akkoord zijn met onze onderwijsidentiteit en onze schoolregels. Bekijk de schoolregels op onze website bij het onderdeel leerling of ouders.