In het schooljaar 2019-2020 zal Melanchthon Wilgenplaslaan geen gebruik meer maken van de digitale leeromgeving It’s Learning.

Voor het tonen van cijfers/absentie en het doen van algemene mededelingen zal gebruik worden gemaakt van SOMtoday. Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen de ouders en leerlingen tijdens het kennismakingsgesprek een (ouder)inlogcode ontvangen.

Deel dit artikel: